Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-01-24

Världsekonomi: BOA/ML ser global BNP-tillväxt om 3,2 % (Forts)

(Kompletterad med ytterligare detaljer)

STOCKHOLM (SIX) Amerikanska Federal Reserve kommer att
fortsätta med sina kvantitativa lättnader under hela 2013 och
även in i nästa år. Den europeiska motsvarigheten, ECB, kommer
börja köpa kortfristiga statsobligationer.

"Dessa åtgärder bör inte öka inflationsrisken för 2013",
anser Johannes Jooste, chefstrateg för Merrill Lynch Wealth
Management.

Beträffande den politiska uppgörelse avseende det amerikanska
"budgetstupet" som skedde i sista sekund bedömer Ethan Harris,
Co-Head för Global Economics Research på Bank of America Merrill
Lynch Global Research, att uppgörelsen kommer att följas av
nedskärningar på mellan 250 och 320 miljarder dollar, vilket
motsvarar 1,6 respektive 2,0 procent av BNP.

Bank of America Merrill Lynch bedömer att euroområdets BNP
kommer att krympa med 0,4 procent under 2013 och att USA:s BNP
kommer att växa med 1,6 procent. Under 2012 är bedömningen att
EMU-ländernas BNP krympte med 0,4 procent och att USA:s BNP steg
med 2,3 procent.

Chefstrategen anser att det finns flera bevis på att Federal
Reserve gör framsteg i återuppväckandet av den amerikanska
ekonomin. En återhämtning i bostadssektorn kommer vara en
signifikant faktor i en starkare amerikansk inhemsk efterfrågan.

Beträffande euroområdet är bedömningen att det blir ett tufft
första halvår, men utsikterna indikerar en gradvis återhämtning
under det andra halvåret.

Den globala BNP-tillväxten väntas uppgå till 3,2 procent
under 2013 efter att ha vuxit med 3,1 procent under 2012. För
Sverige ligger prognosen på 1,6 procent 2013 samt 1,3 procent
för 2012.

För Kina är prognosen att BNP växer med 8,1 procent under
2013, en uppgång från tillväxttakten om 7,7 procent under
fjolåret. Här understryker Johannes Jooste att prognosen för
2013 kan ligga lite lågt då det har kommit stark makrostatistik
under både december och januari och tycker att utfall om 8,2
eller 8,3 procent kan anses sannolika.

Robert Hultqvist
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.