Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

Världsekonomi: Globalt inköpschefsindex 50,8 i juli (50,6)

(SIX) Inköpschefsindexet för den globala tillverkningssektorn
steg till 50,8 i juli från reviderade 50,6 i juni.

Index över produktionen blev 51,5, vilket kan jämföras med
51,4 månaden innan.

Index över nya order uppgick till 51,6, vilket kan jämföras
med 51,5 månaden innan.

Index över priser på insatsvaror uppgick till 52,2, vilket
kan jämföras med 50,7 månaden innan.

Index över sysselsättningen uppgick till 50,1, vilket kan
jämföras med 49,6 månaden innan.

Indexet sammanställs av JP Morgan och Markit i samarbete med
ISM och IFPSM och omfattar 10.000 företag i 32 länder som
sammanlagt står för 89 procent av världens industriproduktion.
En siffra över 50 indikerar ökad aktivitet, ett tal under 50
indikerar minskad aktivitet.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare TIC