Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

Världsekonomi: Kreditförhållanden har förbättrats globalt - S&P

(SIX) Kreditvärderingsföretaget Standard & Poors är mindre
pessimistiskt avseende globala kreditförhållanden än för bara
några månader sedan, enligt en rapport som RatingsDirect
publicerat under tisdagen.

Det rapporterar Dow Jones Newswires.

"Fast än risker dröjer sig kvar så har globala
kreditförhållanden förbätträts marginellt", uppger S&P i
rapporten. Standard & Poors sade dessutom att de globala
ekonomiska utsikterna förbättrats något samtidigt som riskerna
avtagit.

Utsikterna för tillväxt i USA har förbättrats, givet att
riskerna för en policy-chock mildrats något, samtidigt
bostadsmarknaden återhämtar sig. Riskerna i Eurozonen har
stabiliserats och S&P förväntar sig att regionen lämnar den
nuvarande recessionen vid årsskiftet.

Tillväxten i Asien och Latinamerika spås över lag komma att
vara bibehållen till något bättre under 2013, efter en skarp
inbromsning under 2012. Fast än S&P är skeptiska till det
slutgiltiga utfallet för Japans reflationsåtgärder så anser
kreditvärderingsföretaget att åtgärderna potentiellt kan bli
positiva för såväl regionens tillväxt som den globala.

Generellt förväntar sig S&P en mer blandad ratingtrend under
året, vilket reflekterar variationer i ekonomiska
förutsättningar och kreditförhållanden globalt. Nedsidetrycket
på kreditbetyg spås bli som tyngst för Europa, då regionen
fortsatt brottas med utebliven tillväxt, de svagaste finansiella
förhållandena och de högsta riskerna.

Jesper Rooth
jesper.rooth@six-group.se
SIX News

Författare direkt.