Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-02

Värmland implementerar Zenicors digitala vårdkedja

wysiwyg_image

Vårdcentraler i Värmland kommer att erbjuda Zenicors EKG-mätning i hemmet. Zenicor menar att den delvis digitaliserade modellen har stora fördelar. Den minskar pappersarbetet för vårdgivaren och patienten får sin arytmi-diagnos snabbare, vilket möjliggör att behandling kan sättas in tidigare.

Frågan om hur stora fördelarna är, mätt i pengar, för Landstinget eller för Zenicor självt, berörs inte i förra veckans pressmeddelande från Zenicor. Hur lönsamt samarbetet med Värmland är har således inte kommunicerats.

Zenicors potentiella lönsamhet var en fråga som diskuterades på årsstämman i våras. Vid den tidpunkten, dvs. i slutet av maj, hade en större order på strokeförebyggande screening nyligen offentliggjorts. Den då nya ordern omfattade inte mindre än 300 primärvårdsenheter och sträckte sig över tre år. Ordervärdet var trots det bara 7 miljoner kronor.

Aktiespararnas ombud Leo Gillholm konstaterade på årsstämman att många sådana order krävs för att Zenicor ska nå sin vision om en omsättning på 500 miljoner kronor per år. Han ställde frågan: Hur ser egentligen intäktsmodellen ut? Han ville också veta om orderstorleken 7 miljoner kronor var en ”typisk” order för Zenicor.

Svaret som Aktiespararna fick gjorde gällande att Zenicor har olika sätt att ta betalt på, exempelvis ”Pay Per Patient” och årshyra. I den då aktuella ordern som omfattade 300 kliniker så var det bara 100 kliniker som fick Zenicors produkt. Övriga 200 utgjorde kontrollgrupp. Av de 120 000 patienterna på de 300 klinikerna var det alltså bara 40 000 patienter som skulle erbjudas att delta, varav uppskattningsvis hälften troddes komma att tacka nej. Därmed skulle Zenicor endast få betalt för 25 procent av patienterna vad avsåg den ordern, berättade ledningen på årsstämman.

Aktiespararnas följdfrågor gällande detta lät som följer:

”VD talade om geografisk expansion och att försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Kräver inte det resurser som överstiger Zenicors förmåga? Hur tänker företagsledningen avseende partnerskap och samarbeten när det gäller försäljning och marknadsföring på nya marknader”?

Zenicors vd valde att svara mycket kort på frågorna: ”Vi har samarbeten och partnerskap redan. Bland annat håller Bayer många möten med kliniker där de talar om oss. Jag får ofta frågor om USA, men det vill jag inte tala om”.

Aktiespararna ifrågasatte vidare de höga kostnaderna för den riktade emissionen som genomfördes i februari i år. Trots att det inte funnits krav på att upprätta ett prospekt så hade det kostat åtta procent av emissionsvärdet att rikta en emission till Handelsbanken och Humle kapitalförvaltning som genom emissionen hade blivit tredje respektive fjärde största ägare. De befintliga aktieägarna hade blivit utspädda med 20 procent och tvingats betala totalt 1,5 miljon kronor. Därtill hade emissionen skett till rabatt motsvarande en premie mot dåvarande börskurs på 2,7 procent.

Aktiespararna undrade vem som hanterat emissionen och varför aktierna hade emitterats till institutionerna till en så låg kurs som 19 kronor?

”Det var Danske Bank som skötte emissionen och marknaden var i gungning just då, så vi ansåg att de nya ägarna betalade ett bra pris. Därefter har kursen stärkts och det kan hända att det är tack vare att vi fick nya ägare som tror på bolaget”, svarade ledningen.

Aktiespararna påpekade att Zenicor-aktien endast under ett fåtal handelsdagar sedan årsskiftet hade handlats under 20 kronor . Förbundet kritiserade styrelsen för ”usel timing”. Leo Gillholm ville veta varför styrelsen inte satt en emissionskurs som motsvarade ett genomsnitt under den period man förhandlat med de institutionella motparterna?

”Marknaden gick ner i februari och ingen visste vart den skulle ta vägen. Det var oroligt då. Danske Bank förhandlade åt oss och styrelsen var enig om att det var säkrast att göra så här”, svarade bolagets ledning.

Aktiespararna röstade på årsstämman nej till att ge styrelsen bemyndigande att emittera aktier kontant utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget innebar att ytterligare utspädning om 18 procent skulle kunna tillkomma.

Aktiespararna godtar inte bemyndiganden om nyemission som kan ske kontant och utan företrädesrätt. Dessutom hade Zenicors ägare, vid tidpunkten för årsstämman, spätts ut med 20 procent bara för några månader sedan.

Förbundet deklarerade tydligt att det inte vill ha ytterligare utspädning. För att markera sin ståndpunkt bad Aktiespararna att få sin reservation mot emissionsbeslutet förd till protokollet.

Författare och bevakare: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.