Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

VASA: Oslo Børs - VASA23 G - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 10.02.2020**Corr

Lånets navn / Issue name: Vasakronan AB 20/27 FRN
Ticker: VASA23 G **
Instrument ID: 1305269
ISIN: NO0010874696
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 07.02.2020
Forfallsdato / Maturity date: 02.03.2027
Kupongrente / Coupon rate: 2.446 % p.a. (3M NIBOR + 0,685 %)
Sektorliste / Sector list: Grønne obligasjoner / Green Bonds
Tilretteleggere / Managers: Swedbank AB
Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on:
http://www.oslobors.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/494866

Författare OSE News