Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Västra Hamnen: ProstaLund: Tillväxten fortlöper

  • Omsättning lägre men resultat högre än förväntat
  • Målsättning om 1500 behandlingar i år blir utmanande att nå
  • Vi behåller värderingsintervallet 4,30 – 6,40 SEK per aktie

ProstaLunds rapport för det tredje kvartalet visar att konsekvenserna av pandemin fortsatt präglar bolagets verksamhet. Siffrorna kom in något lägre omsättningsmässigt men något högre resultatmässigt än vi prognostiserat. Förutom likviden från inlösen av teckningsoptioner har bolaget skrivit ett avtal med en ny kund och lanserat den nya produkten OruFlow under kvartalet. Vår prognos vad gäller antal behandlingar landar på knappt 1400, vilket innebär att bolaget, i vår modell, inte når målsättningen om 1500 behandlingar i år. Minimala modellförändringar i övrigt innebär att vi behåller vårt värderingsintervall om 4,30 – 6,40 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Om Marknadsfokus


Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande inom uppdragsanalys.
Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se (https://twitter.com/vhcorp_se)

Författare MFN