Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Vattenfall - delårsrapport, januari-september 2021

Finansiell utveckling, januari-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (5% exklusive valutaeffekter) till 116 590 MSEK (114 815).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 22 090 MSEK (17 802).
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 521 MSEK (10 030).
 • Periodens resultat uppgick till 41 912 MSEK (1 989).

Finansiell utveckling, juli-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (4% exklusive valutaeffekter) till 36 125 MSEK (35 375).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 782 MSEK (4 818).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 926 MSEK (4 743).
 • Periodens resultat uppgick till 18 277 MSEK (3 583).

Viktiga händelser, juli-september 2021

 • Högre elpriser till följd av lägre hydrologisk balans, lägre

vindhastigheter samt högre priser för bränslen och utsläppsrätter.

 • Betydande engångseffekter påverkade periodens resultat positivt. Högre el-

och gaspris resulterade i temporärt höga kassainflöden till följd av ökade
erhållna marginalsäkerheter.

 • Försäljning av Stromnetz Berlin slutförd 1 juli. Köpeskillingen uppgick

till 2,1 miljarder EUR.    

 • Invigning av Skandinaviens största vindkraftspark, Kriegers Flak i

Danmark.

 • Kraftig ökning av producenter och kunder som vill ansluta sig till

elnätet.

 • Kundtillväxt och expansion inom laddlösningar för elfordon i Tyskland och

Nederländerna.

 • Fortsatta steg för att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmenätet i Amsterdam

och London.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se (https://corporate.vattenfall.se/). I samband med en direktsänd webcast klockan 9.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för perioden januari-september 2021 för analytiker och media.

Webcasten går att följa via Vattenfall delårsrapport januari-september 2021 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvattenfallwebcasts.creo.tv%2F211028&data=04%7C01%7Chenrik3.svensson%40vattenfall.com%7Cdce923a207cb4703f1de08d990844264%7Cf8be18a6f6484a47be7386d6c5c6604d%7C0%7C0%7C637699719986717671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wrc0MtOOQ3r%2FUEJB3HLyIYOaB14PwsE39VkfmF4b0k4%3D&reserved=0) och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Group Control and Investor Relations, mobil 072-226 40 51

Henrik Svensson, pressekreterare, mobil 070-271 11 32

Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Författare Cision