Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Vattenfall: Förändrade krav kan minska vattenkraften med 20 procent

Vattenfalls nya rapport visar att den svenska förnybara
vattenkraftproduktionen kan minska dramatiskt, med upp till 20
procent, om Sverige inför åtgärder som presenteras i den pågående
Vattenverksamhetsutredningen.

Den statliga Vattenverksamhetsutredningen har varit föremål för
diskussion den senaste tiden. Det finns olika åsikter om vad
konsekvenserna av den föreslagna lagstiftningen blir ur ett
elförsörjnings-perspektiv om man prövar tillstånd för redan utbyggd
vattenkraft som om den vore ny.

Vattenfall bedömer att det ligger i allas intresse att bevara en stark
biologisk mångfald samtidigt som produktionsbortfallet blir så litet
som möjligt. Vattenfall anser att konsekvenserna av olika
miljöåtgärder noga måste analyseras på nationell nivå innan beslut
fattas och förslag blir verklighet.

- Mindre förnybart är inte rätt väg att gå. Vi förstår utredningens
syfte, men de åtgärder som utredningen anser vara aktuella kan få
orimliga konsekvenser. De kan reducera vattenkraftens
produktionskapacitet med hela 20 procent, säger Torbjörn Wahlborg,
chef Vattenfall Norden.

Om vattenkraften prövas på nytt kan aktuella åtgärder som att spilla
vatten i torrfåror och fler fiskvandringsvägar i de storskaliga
vattenkraftverken reducera produktionen med 10-13 TWh, eller cirka
15-20 procent av årsproduktionen. Det motsvarar mer än hela Sveriges
vindkraftproduktion för 2013.

En ny prövning kan reducera vattenkraftens möjlighet att planera
produktionen över dygnet, s.k. korttidsreglering, vilket minskar
vattenkraftens möjlighet att reglera variationer i elanvändning och
produktion från till exempel vindkraft. Och att reducera
vattenkraftens säsongsreglering ändrar helt förutsättningarna för
vattenkraften i Sverige då möjligheten att lagra vatten i
årstidsmagasin på sommaren och använda det för elproduktion på
vintern minskar. Totalt sett påverkar detta leveranssäkerheten
negativt.

Det finns en stor potential för miljöåtgärder i anslutning till våra
vattenkraftverk och Vattenfall vill samarbeta med intressenter för
att förbättra den biologiska mångfalden samtidigt som påverkan på
vattenkraftproduktionen blir begränsad.

- Att skapa bättre förutsättningar för växt- och djurliv i
vattendragen är mycket viktigt för Vattenfall, bland annat genomför
vi miljöförbättrande åtgärder för rödlistade arter som ål. Samhället
behöver ständigt göra balanserade avvägningar mellan olika energi-
och miljömässiga mål och därmed vilken roll vattenkraften ska spela
och vilka krav som är rimliga att ställa på den, säger Torbjörn
Wahlborg.

Vattenkraft är ett förnybart energislag som är ekonomiskt attraktivt,
med god leveranssäkerhet och mycket låga koldioxidutsläpp och svarar
idag för nästan hälften av Sveriges elproduktion.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post:
press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
(https://www.facebook.com/vattenfallpressrum)

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vattenfall/r/forandrade-krav-kan-minska-vatten...
http://mb.cision.com/Main/865/9556639/224406.pdf
http://mb.cision.com/Public/865/9556639/9dc2fb7aa2c716f2.pdf
http://mb.cision.com/Public/865/9556639/9b36920429c86ec9.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.