Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Vattenfall: Vattenfall publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2013: Fortsatt positionering för framtidens energimarknad

Vattenfalls integrerade års- och hållbarhetsredovisning för 2013 finns
nu tillgänglig att laddas ned från Vattenfalls webbsida
(http://corporate.vattenfall.se/).

För första gången presenterar Vattenfall en integrerad års- och
hållbarhetsredovisning. Redovisningen speglar koncernens ambitioner
att skapa en mer hållbar energiproduktion, verka för en hållbar
konsumtion av el, gas och värme samt att generera ett hållbart
ekonomiskt resultat.

- Under 2013 blev det än mer tydligt att hela den europeiska
energibranschen genomgår en fundamental strukturförändring. För att
anpassa Vattenfall till de nya marknadsförhållandena vidtar
Vattenfall en rad åtgärder. Vi sänker kostnaderna, vi stärker
kassaflödet, vi utvecklar nya hållbara och intelligenta produkter och
tjänster som samhället och våra kunder efterfrågar och vi organiserar
bolaget i två regioner, skriver Øystein Løseth Vattenfalls vd och
koncernchef, i vd-ordet till års- och hållbarhetsredovisningen.

Vattenfalls strategi för att möta de förändrade marknadsförhållandena
innefattar fem strategiska fokusområden som sammanfattas i de tre
dimensionerna: hållbar produktion, hållbar konsumtion och hållbar
ekonomi.

- Vi ska bygga upp en marknadsposition som ett bolag som erbjuder
intelligenta och hållbara energilösningar, vi ska minska vår
CO2-exponering, vi ska växa inom förnybar energi, vi ska ha en
fortsatt stark och lönsam nordisk position och vi ska fortsätta
reducera kostnader och utveckla operational excellence, skriver
Øystein Løseth.

Att minska CO2-exponeringen och växa inom förnybar produktion är en
väsentlig del av Vattenfalls strategi. Sedan 2010 har
CO2-exponeringen minskat från 93,7 miljoner ton till 88,4 miljoner
ton 2013. Dock ökade denna något under 2013 jämfört med 2012 till
följd av att nya produktionsanläggningar tagits i drift.

I års- och hållbarhetsredovisningen beskrivs Vattenfalls plan för att
nå målet om en CO2-exponering på 65 miljoner ton till 2020. Målet ska
nås bland annat genom CO2-minskande åtgärder, såsom sameldning av
stenkol och biomassa, samt stängning och försäljning av verksamheter.

Lönesättningen för företagets ledande befattningshavare redovisas i
års- och hållbarhetsredovisningen. Vattenfall tillämpar regeringens
riktlinjer vilket bland annat innebär att Vattenfalls koncernledning
och övriga ledande befattningshavare inte har någon rörlig lön.

För 2013 rapportererar Vattenfall sitt hållbarhetsarbete enligt Global
Reporting Initiatives (GRI) uppdaterade riktlinjer, G4. De
hållbarhetsrelaterade aspekter som ingår i den integrerade rapporten
har valts ut för att få mätbara resultat inom Vattenfalls
fokusområden för hållbarhet, samt för att kunna presentera
information som är öppen, tydlig och möjlig att använda vid
internationell jämförelse.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner från Vattenfalls
webbsida: corporate.vattenfall.se

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta:
Klaus Aurich, chef investerarrelationer, telefon: 08 739 65 14
Robert Pletzin, pressekreterare, telefon: 072 516 86 06
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post:
press@vattenfall.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vattenfall/r/vattenfall-publicerar-ars--och-ha...
http://mb.cision.com/Main/865/9556466/223991.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.