Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Vattenfall: Vattenfalls årsstämma 2020

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 28 april på
Vattenfalls huvudkontor i Solna. Bland annat beslutades om en
utdelning på 3,6 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten. Mats
Granryd valdes till ny ledamot av styrelsen.

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på årsstämman av
kanslirådet Maurice Forslund på Näringsdepartementet.

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för
Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 3 622 500 000 SEK motsvarande
27,5 procent av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare,
för verksamhetsåret 2019. Beslutet överensstämde med styrelsens
reviderade förslag till utdelning, vilket innebar en förändring av
det belopp som föreslogs i kallelsen till årsstämman.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för
verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna
överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande, beslutade den 27 februari 2020, med en avvikelse
gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfall AB:s dotterföretag.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha nio stämmovalda ledamöter.
Lars G Nordström, ordförande sedan juni 2011, valdes om till
ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Viktoria Bergman, Ann
Carlsson, Håkan Erixon, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin, Fredrik Rystedt
och Åsa Söderström Winberg. Fredrik Arp avböjde omval. Som ny ledamot
i styrelsen valdes Mats Granryd, styrelseordförande i Coor AB, samt
tidigare styrelseledamot i Swedbank AB och tidigare vd Tele 2 AB.

Arvoden till styrelsen

Mot bakgrund av det läge som råder beslutade årsstämman att bibehålla
gällande styrelsearvoden och avvakta med det beslut om höjning som
föreslogs i kallelsen till årsstämman. Årsstämman beslutade att
arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 790 000 kronor och
370 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete inom
revisionsutskottet ska ett arvode på 99 000 kronor utgå till
utskottets ordförande och 75 000 kronor till ledamot, samt ett arvode
på 60 000 kronor till ordförande och 45 000 kronor till ledamot i
ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till
arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Val av revisor och arvode

Revisorsfirman Ernst & Young AB valdes om till revisor med Staffan
Landén som huvudansvarig. Årsstämman beslutade att arvode för
revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Regeringens principer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att Regeringens principer för bolagsstyrning i
bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt
ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för
Vattenfall AB.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:
press@vattenfall.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vattenfall/r/vattenfalls-arsstamma-2020,c3098962
https://mb.cision.com/Main/865/3098962/1237817.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.