Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Vattenfall: Vattenfalls bokslutskommuniké 2015: Låga elpriser pressar lönsamhet - fortsatt omställning till förnybart

Vattenfalls helårsresultat präglades av låga elpriser och stora
nedskrivningar under det andra kvartalet, men också av fortsatta
effektiviseringsåtgärder för att minska kostnaderna. Under året tog
Vattenfall ytterligare steg för att ställa om verksamheten i riktning
mot en mer hållbar produktion och ett ökat kundfokus.

Fjärde kvartalet och helåret i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 45 499 MSEK (48 725) för kvartalet
och till 164 510 MSEK (165 945) för helåret.

· Det underliggande rörelseresultatet för uppgick till 6 449 MSEK (8
223) för kvartalet och till 20 541 MSEK (24 133) för helåret.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 460 MSEK (3 900) för
kvartalet och till -19 766 MSEK (-8 284) för helåret.

· Elproduktionen uppgick till 46,2 TWh (46,2) för kvartalet och till
173,4 TWh (172,9) för helåret.

· Jämförelsestörande poster uppgick till -43,5 miljarder SEK
(-26,3), varav nedskrivningar på 36,8 miljarder SEK (23,8), för
helåret.

· På grund av det negativa resultatet efter skatt föreslår styrelsen
- i enlighet med Vattenfalls utdelningspolicy - att ingen utdelning
lämnas för 2015.

Koncernchefens kommentar:
"Den stora utmaningen under 2015 var fortsatt den påverkan som dagens
mycket låga elpriser har på Vattenfalls lönsamhet och värderingen av
våra tillgångar. I kombination med nya myndighetskrav ledde detta
tyvärr till ytterligare nedskrivningar under sommaren", säger Magnus
Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Nedskrivningarna gjordes bland annat som en följd av Vattenfalls
beslut att stänga kärnkraftverket Ringhals reaktorer 1 och 2 tidigare
än planerat. Anledingen till beslutet var vikande lönsamhet och ökade
kostnader.

"Fortsatt fallande elpriser och en effektskatt motsvarande 7 öre per
kilowattimme gör att svensk kärnkraft befinner sig i en kritisk
situation. De återstående reaktorerna behövs under många år framåt om
vi på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt ska kunna övergå
till ett helt förnybart energisystem. Även vattenkraften, som ju är
basen i vår långsiktiga kraftproduktion, drabbas nu hårt av
kombinationen låga elpriser och mycket hög skatt", säger Magnus Hall.

Vattenfall fortsatte under året att se över investeringar och att
minska kostnaderna, som nu sett till kostnadsbasen 2010 har
reducerats med närmare 30 procent. Samtidigt fortsatte omställningen
mot en mer hållbar produktion. Under hösten bjöds den tyska
brunkolsverksamheten ut till försäljning.

Vattenfall beslutade även om ett nytt tillväxtmål för förnybart som
innebär att 2.300 MW förnybar kapacitet ska byggas till 2020.
Partnerskap blir en viktig del i tillväxtstrategin. Under 2015
tecknade Vattenfall ett partnerskapssamarbete på vindområdet med AMF,
som köpte en andel i brittiska vindkraftparken Ormonde.

"Den pågående förändringen av energisystemet är dramatisk, men också
mycket spännande och ger helt nya affärsmöjligheter för Vattenfall.
Jag är trygg i att vår strategi samt de anpassningsåtgärder som vi
har vidtagit och fortsatt måste vidta kommer göra oss väl förberedda
för att säkra vår position som en pålitlig partner till våra kunder
och samhället", säger Magnus Hall.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vattenfall/r/vattenfalls-bokslutskommunike-201...
http://mb.cision.com/Main/865/9906845/472093.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.