Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

Vattenfall: Vattenfalls tredje kvartal 2015: Minskade kostnader och ökad produktion

Vattenfalls resultat för det tredje kvartalet förbättrades tack vare
minskade kostnader och ökad produktion. Marknadsvillkoren är dock
fortsatt utmanande, speciellt i Norden. Därför krävs nya besparingar
och effektiviseringar för att ytterligare minska kostnaderna,
samtidigt som Vattenfall är i en omställning anpassad till nya
långsiktiga marknadsförutsättningar.

Januari-september i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 37 519 MSEK (34 734) för kvartalet
och 119 011 MSEK (117 220) för niomånadersperioden.

· Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 388 MSEK (2
750) för kvartalet och 14 092 MSEK (15 911) för niomånadersperioden.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 600 MSEK (-18 065)
för kvartalet och -22 225 MSEK

(-12 183) för niomånadersperioden.
· Jämförelsestörande poster, främst nedskrivningar, på -40,7
miljarder SEK (-25,2) har belastat rörelseresultatet för
niomånadersperioden.

· Elproduktionen uppgick till 41,2 TWh (36,8) för kvartalet och
127,2 TWh (126,6) för niomånadersperioden.

Koncernchefens kommentar:
- Jämfört med föregående år har Vattenfall under det tredje kvartalet
ökat det underliggande rörelseresultatet, förbättrat kassaflödet och
minskat skuldsättningen. Ökningen förklaras främst av ökade
produktionsvolymer och lägre rörelsekostnader, säger Magnus Hall,
Vattenfalls vd och koncernchef.

Marknadsvillkoren är dock fortsatt utmanande med betydande
kapacitetsöverskott och låga elpriser, speciellt i Norden, vilket
pressar produktionsmarginalerna. Trots att Vattenfalls kostnader har
minskats kraftigt sedan 2010 måste besparingsinsatserna fortsätta.

- Vi ser nu bland annat över möjligheten att genom outsourcing lägga
ut delar av vår administration och IT-verksamhet till externa
tjänsteleverantörer. Våra inköpsprocesser ska fortsatt skärpas och
effektiviseras för att uppnå ytterligare besparingar, säger Magnus
Hall.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att finna nya ägare till
Vattenfalls tyska brunkolsanläggningar genom att bjuda ut dem till
försäljning. Processen fortlöper enligt plan och beräknas kunna
slutföras under första halvåret 2016.

- Vattenfall ska bli ett företag där kunden står tydligt i centrum
samtidigt som vi ställer om till en långsiktigt hållbar
produktionsportfölj. Vi vill ta ledartröjan för att motsvara
kundernas krav på framtidens energibolag. Detta är basen för vår nya
strategiska inriktning som bidrar till ett hållbart energisystem inom
alla delar av värdekedjan i norra Europa, säger Magnus Hall.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknad.
Delårsrapporten samt information om presskonferensen klockan 10.30 på
tisdagen finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se.

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige,
Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland.
Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk
energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen
mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vattenfall/r/vattenfalls-tredje-kvartal-2015--...
http://mb.cision.com/Main/865/9855169/436157.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.