Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-28

Växande rabatt på högre värden

Detta är en betald analys på uppdrag av Amasten Fastighets utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Fortsatta värdeökningar på fastigheterna i kv4 2016 gör att Amastens aktie nu värderas med omkring 20 procent substansrabatt. Den kan minska genom att bolaget växer via förvärv och därmed når stordriftsfördelar.

Amasten sticker ut bland de listade fastighetsbolagen med sin inriktning på hyresbostäder i kommuner med färre än 50 000 invånare. Fastighetsbeståndet är indelat i tre regioner: Norr, Mitt och Syd. Samtliga av Amastens orter har haft befolkningstillväxt de senaste åren. Genom fastighetsförvärv har bolaget blivit en relativt stor aktör i Härnösand och en ännu större i Finspång genom köp av ett bestånd för 177 miljoner kronor i februari 2017 Det ger skalfördelar och stark närvaro på respektive ort. Samtidigt fortsätter bolagets strategi att koncentrera beståndet genom försäljning av udda objekt.

Finansieringsmässigt har bolaget valt obligationslån istället för preferensaktier för att finansiera fortsatt tillväxt. Det ger lägre räntekostnader. Amasten har en god differens mellan direktav-kastning på sina fastigheter och bolagets låneränta. Detta ger bolaget goda förutsättningar för ytterligare förvärv. Ett växande bestånd ger också stordriftsfördelar och bidrar till att öka vinster per aktie, oaktat värdestegringar som varit ganska betydande under hela 2016 inklusive fjärde kvartalet. Baksidan av detta mynt är att avkastningen på nya objekt blir lägre än tidigare.

Bolaget verkar i en nisch med relativt låg konkurrens. Aktien är bland de billigaste i sektorn i förhållande till substans. 2 procent värdeökning på fastigheterna under kv4 och drygt 6 procent på helåret 2016 gör att justerat eget kapital har ökat till 4,51 och EPRA NAV till 4,87 kronor per stamaktie.

Löpande resultat per aktie kan höjas med cirka 20 procent vid nettoköp av fastigheter för 1,5 miljarder kronor. Vi upprepar vår tidigare rekommendation Öka i aktien med en riktkurs på 4,20 kronor.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities