Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

VBG GROUP: Delårsrapport januari-mars 2014

· Koncernens omsättning ökade med 3,9 procent till 316,4 MSEK
(304,5)

· Rörelseresultatet ökade till 50,6 MSEK (44,8)
· Rörelsemarginalen ökade till 16,0 procent (14,7)
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 48,7 MSEK (44,8)
· Koncernens resultat efter skatt ökade till 35,5 MSEK (32,0)
· Resultat per aktie ökade till 2,84 SEK (2,56)
Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef Anders Birgersson:

VBG Group öppnade 2014 med ett mycket starkt första kvartal
Årets första kvartal innebar en mycket bra start på verksamhetsåret
2014 för VBG Group. Förra årets första kvartal var det klart
starkaste under 2013 men vi lyckades nu överträffa detta både i
omsättning och resultat. VBG Groups utveckling sett över rullande
tolv månader förbättrades därmed med en omsättningsökning på drygt en
procent och en ökning av rörelseresultatet med cirka tre och en halv
procent. Detta ser jag som ett gott tecken på att vi lyckats behålla
och till och med stärka vår lönsamhet även om tillväxten kan tyckas
vara relativt måttlig.

VBG Truck Equipment - bra tillväxt med lönsamhet på rekordnivå
Ett fantastiskt bra första kvartal med en tillväxt på sju procent och
en rörelsemarginal på strax över nitton procent, visar att föregående
års fina utveckling håller i sig även i år. Övergången till s.k. Euro
6 motorer har hittills inte orsakat någon stor förköpseffekt såsom
befarades i slutet av förra året. De flesta av länderna inom EU
tillåter att man färdigställer chassier, under början av året, på
motorer som tillverkats före årsskiftet. Detta gör att
"förköpseffekten" verkar vara förskjuten några månader in på det nya
året, vilket sannolikt medför att försäljningstakten kommer att avta
under andra kvartalet. 2014 är också ett intensivt år ur
marknadssynpunkt, med stora viktiga mässor både i Sverige, med
Elmia-mässan, och i Europa med den största internationella mässan IAA
i Tyskland. VBG Truck Equipment förbereder sig och satsar resurser
för att visa upp sitt breda utbud och befästa sin ledande position i
branschen.

Edscha Trailer Systems - svagare start på året än förväntat
Divisionen har haft en tuffare start på 2014 än vi räknat med och
marknaden står fortfarande och stampar utan att vilja ta riktig fart.
Edscha Trailer Systems tappade något i omsättning jämfört med
föregående år, men divisionsledningen tror fortfarande på en ökad
tillväxt i marknaden och därmed också för divisionen under
innevarande år. Men den lägre omsättningen under första kvartalet
innebar också ett något lägre rörelseresultat än förra året även om
man marginalmässigt lyckades leverera drygt tio procent. Divisionens
satsningar på produktutveckling innebär att man också räknar med att
kunna presentera en del intressanta nyheter på IAA-mässan i
september.

Ringfeder Power Transmission - blygsam tillväxt men bra lönsamhet
Divisionen har inlett året med en liten ökning av omsättningen
omräknat i svenska kronor, men det var de facto en liten
volymminskning med hänsyn taget till valutakursförändringar. På den
viktiga tyska marknaden ökade försäljningen medan en minskning
konstaterades i Australien. Även i Asien och Sydamerika var
försäljningen något lägre i första kvartalet jämfört med förra året.
Ringfeder Power Transmission bevisade dock än en gång att man byggt
upp en bra lönsamhet i sin verksamhet och för första kvartalet var
rörelsemarginalen arton procent, en dryg procentenhet bättre än förra
året. Divisionsledningen ser försiktigt optimistiskt på
marknadsutvecklingen för resterande delen av året och man är fortsatt
offensiv och långsiktig i sina marknadssatsningar.

VBG Group - fokus under 2014
Som jag uttryckte i årsredovisningen för 2013 kommer vi att under
detta år fullfölja strategierna inom respektive division genom
fortsatt produktutveckling och differentiering, effektivisering i
produktion och distribution samt internationell expansion. Att stärka
kassaflödet och därmed frigöra kapital som kan sättas i arbete där
det gör ökad nytta är också ett prioriterat område.

Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina.
Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG Truck Equipment,
Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med
produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG
Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small
Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. www.vbggroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c9...
http://mb.cision.com/Main/1938/9572830/236726.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.