Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

VBG Group: Delårsrapport januari-september 2017

Tredje kvartalet 2017:

· Koncernens omsättning ökade med 114,6 procent eller 384,0 MSEK
till 719,2 MSEK (335,2), där den i november 2016 förvärvade
divisionen Mobile Climate Control stod för 357,4 MSEK av ökningen.

· Rörelseresultatet ökade till 81,7 MSEK (51,7) med marginalen 11,4
procent (15,4) varav 34,6 MSEK avsåg Mobile Climate Control.

· Resultatet efter finansiella poster blev 75,1 MSEK (50,5) med
vinstmarginalen 10,4 procent (15,1).

· Koncernens resultat efter skatt blev 53,2 MSEK (40,0).
· Resultat per aktie uppgick till 2,13 SEK (3,20).
Nio månader 2017:

· Koncernens omsättning ökade med 109,8 procent eller 1 185,8 MSEK
till 2 265,0 MSEK (1 079,2), där 1 088,1 MSEK avsåg Mobile Climate
Control.

· Rörelseresultatet ökade till 282,9 MSEK (151,5) med marginalen
12,5 procent (14,0) varav 107,6 MSEK avsåg Mobile Climate Control.

· Resultatet efter finansiella poster blev 263,0 MSEK (146,4) med
vinstmarginalen 11,6 procent (13,6).

· Koncernens resultat efter skatt blev 189,8 MSEK (111,3).
· Resultat per aktie uppgick till 8,43 SEK (8,90).
Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef Anders Birgersson:

Läge att satsa för framtiden

VBG Truck Equipment - etablerar sig i Brasilien och Kina
Den goda rörelsemarginal på drygt 18 procent som VBG Truck Equipment
uppvisar under det tredje kvartalet är något lägre än föregående år,
men det beror inte på en försämrad lönsamhet i den löpande rörelsen,
utan är en följd av att divisionen använt resurser till att etablera
sig i Brasilien och Kina. Det pågår också ett intensivt arbete inom
VBG Truck Equipment när det gäller produktutveckling samt
digitalisering av försäljning och marknadsföring. Divisionen befinner
sig i en stark marknadssituation och i det läget är det viktigt att
satsa för framtiden.

Edscha Trailer Systems - bruten lönsamhetstrend men återgång förväntad
Under det tredje kvartalet bryter Edscha Trailer Systems den fina
lönsamhetstrenden, vilket givetvis är lite av en besvikelse. En
anledning till den minskade lönsamheten är att divisionen haft ett
lägre kapacitetsutnyttjande i produktionen, jämfört med tidigare
kvartal i år. Utöver det har Edscha Trailer Systems brottats med att
två av deras viktigaste leverantörer haft leveransproblem, vilket
orsakat extrakostnader. Med de åtgärder divisionen sätter in, tror
jag dock att vi ser en återgång till bättre lönsamhet redan under
nästa kvartal.

Mobile Climate Control - gynnsamt läge för framtidssatsningar
För att ytterligare vässa sin redan starka förmåga att erbjuda
kundanpassade lösningar, har Mobile Climate Control under året
anställt ett flertal personer inom både försäljning och
produktutveckling. Det har kortsiktigt givetvis ökat divisionens
kostnader, men på samma sätt som för VBG Truck Equipment, använder
Mobile Climate Control det gynnsamma marknadsläget till
framtidssatsningar, vilket är helt i linje med divisionens
tillväxtambitioner. När vi tittar på utvecklingen för Mobile Climate
Controls kundsegment, ser vi att segmentet för anläggningsfordon är
fortsatt starkt i både Nordamerika och Europa. Tidigare under året
har även segmentet skolbussar i Nordamerika bidragit starkt till
tillväxten. För detta segment brukar Mobile Climate Control se en
säsongssvängning i fjärde kvartal. Den nedgång som skett i segmentet
redan nu, tror jag beror på att säsongssvängningen gav sig till känna
något tidigare än vanligt. Samtidigt ser vi en fortsatt tillväxt inom
segmentet för kollektivtrafikbussar, där divisionen också tar
marknadsandelar.

Ringfeder Power Transmission - resultat och försäljning fortsätter
växa

Det är glädjande att kunna konstatera att både resultat och
försäljning fortsätter att växa för Ringfeder Power Transmission. Det
är den utveckling vi också sett under årets tidigare kvartal.
Ringfeder Power Transmission goda resultat kan till stor del
förklaras av att de två viktigaste marknaderna för divisionen, den
tyska och den amerikanska, utvecklats mycket bra under kvartalet. Den
fina resultatutvecklingen innebär inte att vi slår av på takten när
det gäller att genomföra det åtgärdsprogram som sjösattes för ungefär
ett år sedan. Omstruktureringsarbetet fortsätter och trots att vi
redan sett att de åtgärder som genomförts haft positiv inverkan på
divisionens lönsamhet, förväntar jag mig att vi först under nästa år
ser de mest betydande effekterna av åtgärdsprogrammet.

VBG Group - fokus på organisk tillväxt
Vi befinner oss i en stark konjunktur, vilket också tydligt märks hos
tre av våra divisioner. VBG Truck Equipment och Mobile Climate
Control har höga ambitioner att växa organiskt och de använder det
gynnsamma läget och sina starka resurser till att etablera sig på nya
marknader, men också till att ta marknadsandelar. Det är en
utveckling helt i linje med koncernens tillväxtmål.

Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i
fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile
Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som
marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs
B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på
Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
oktober 2017 kl. 14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari-september-20...
http://mb.cision.com/Main/1938/2376681/742468.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.