Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-22

VBG Group: Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet 2018:

· Koncernens omsättning ökade med 21,6 procent till 874,8 MSEK
(719,2).

· Rörelseresultatet ökade till 107,3 MSEK (81,7) med marginalen 12,3
procent (11,4).

· Resultatet efter finansiella poster blev 100,9 MSEK (75,1) med
vinstmarginalen 11,5 procent (10,4).

· Koncernens resultat efter skatt blev 71,2 MSEK (53,2).
· Vinst per aktie* uppgick till 2,85 SEK (2,13).
Nio månader 2018:

· Koncernens omsättning ökade med 15,8 procent till 2 623,7 MSEK (2
265,0).

· Rörelseresultatet ökade 329,7 MSEK (282,9) med marginalen 12,6
procent (12,5).

· Resultatet efter finansiella poster blev 292,0 MSEK (263,0) med
vinstmarginalen 11,1 procent (11,6).

· Koncernens vinst efter skatt blev 212,5 MSEK (189,8).
· Vinst per aktie** uppgick till 8,50 SEK (8,43).
* Genomsnittligt antal aktier under tredje kvartalet var, i tusental,
25 004 (25 004).

** Genomsnittligt antal aktier under första nio månaderna var, i
tusental, 25 004 (22 504).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

Fortsatt tillväxt där samtliga divisioner bidrar

VBG Groups huvudmarknader är alltjämt starka. I linje med våra högt
ställda förväntningar, ser vi också en ordentlig resultatökning i
årets tredje kvartal, jämfört med samma kvartal föregående år. Det är
framförallt Mobile Climate Control som bidrar till ökningen, tack
vare en fortsatt stark försäljningstillväxt i Nordamerika. Mobile
Climate Control har, till skillnad från koncernens övriga divisioner,
andra och tredje kvartalet som sina starkaste. Sammanfattningsvis
märks det nu tydligt att vi, med den affärsstruktur koncernen har
efter förvärvet, redovisar både jämnare försäljning och resultat över
året.

Våra divisioner brottas fortfarande med diverse utmaningar till följd
av den goda konjunkturen. Framförallt handlar det om ett hårt tryck
på både interna processer och hos underleverantörer. Det pågår ett
målmedvetet arbete i divisionerna med att hantera utmaningarna, men
det tar givetvis tid och häri ligger en del av förklaringen till att
exempelvis Mobile Climate Controls volym och vinst växer utan att
marginalen förbättras, men den är ändå stabil. Konjunktursituationen
innebär också att divisionerna känner av kostnadsökningar, både på
råmaterial och komponenter. Detta har hittills delvis kompenserats
genom prisökningar och planer finns för fortsatta sådana, om vi
bedömer att det blir nödvändigt.

VBG Truck Equipment - välgrundade satsningar påverkar
VBG Truck Equipment redovisar ett stabilt resultat, inte minst med
tanke på att divisionen fortsatt gör välgrundade satsningar inom
produktutveckling och marknadsföring. Som jag nämnt i tidigare
rapporter, är satsningarna helt enligt plan och de kommer att fortgå
även under 2019.

För drygt ett år sedan ingick divisionen avtal med en stor distributör
i Kina, vilket öppnade upp för möjligheten att sälja kopplingar till
den kinesiska marknaden. Värt att nämna är att vi nu ser att
divisionens kinamarknad växer stadigt, om än från en ganska låg nivå.
Jag följer med stort intresse hur affären utvecklas.

Edscha Trailer Systems - tillbaka på en normal nivå
Edscha Trailer Systems bidrar med en ordentlig resultatökning i
jämförelse med förra årets svaga tredje kvartal. I detta kvartal är
divisionen tillbaka på en normal nivå, om än lägre än de två tidigare
kvartalen 2018. Denna nedgång är kalendermässig och helt väntad,
eftersom flera av divisionens största kunder finns i Tyskland, som
har semesterperiod främst i augusti.

Mobile Climate Control - bidrar stort till resultatökningen
Som jag nämnde inledningsvis bidrar Mobile Climate Control stort till
koncernens resultatökning i det tredje kvartalet. En viktig anledning
till ökningen är att divisionen haft en god utveckling globalt inom
segmentet för anläggningsfordon.

Mobile Climate Control invigde också en ny produktionsanläggning
utanför Bengaluru i september månad och etablerade sig därmed på den
indiska marknaden. Än så länge säljs små volymer, men divisionen har
tagit ett strategiskt viktigt steg, helt i linje med koncernens
strategi för internationalisering.

Ringfeder Power Transmission - stort kliv i rätt riktning
Ringfeder Power Transmission har etablerat sig på en högre
lönsamhetsnivå efter de omstruktureringar som genomförts, som en del
i det åtgärdsprogram vi sjösatte hösten 2016. Jag har dock sett att
det finns potential att förbättra lönsamheten ytterligare. Med en
EBITA-marginal på drygt 17 procent i det tredje kvartalet, tar
divisionen nu ett stort kliv i rätt riktning, vilket är mycket
glädjande.

VBG Group - bra utgångsläge för att växa
Knappt två år efter förvärvet av Mobile Climate Control är VBG Groups
finansiella situation mycket stark, vilket bland annat speglas i en
väl balanserad nettoskuldsättning. Våra huvudmarknader är också
fortsatt starka och vi ser inga tecken på någon förändring åt något
håll. Sammantaget har vi ett bra utgångsläge för att växa, både
strukturellt och organiskt.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i
fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile
Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som
marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs
B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på
Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
oktober 2018 kl. 14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari-september-20...
http://mb.cision.com/Main/1938/2651061/930699.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.