Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

VD och styrelseordförande köper aktier i Tessin Nordic Holding AB (publ)

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) meddelar att bolagets VD Heidi Wik och styrelseordförande Eva de Falck köper sammanlagt 100 000 aktier i Tessin.

Eva de Falck, styrelseordförande i bolaget, har köpt 50 000 aktier och efter köpet uppgår Eva de Falcks innehav till 50 000 aktier. VD Heidi Wik förvärvar 50 000 aktier i bolaget och efter köpet uppgår Heidi Wiks innehav till 50 000 aktier.

Aktierna köptes under tisdagen den 20 juli 2021.

Kontakter


Thomas Ahlerup
Head of M&A, Investor Relations and Strategy
Tessin Nordic Holding AB (publ.)
+46-768966300 
ir@tessin.se

Om oss


Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag primärt bygg- och brygglån till små- och medelstora fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin är idag verksamt i Sverige och Finland och har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,0 miljarder kronor i finansiering till mer än 290 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av omkring 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande 2,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 – 9 procent.

Läs mer om Tessin på Tessin.se där bland annat finansiell information om Tessin finns på Tessin Investor Relations.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder


Från vänster: Tessins styrelseordförande Eva De Falck och VD Heidi Wik

Bifogade filer


VD och styrelseordförande köper aktier i Tessin Nordic Holding AB (publ)

Författare MFN