Du är här

2017-09-11

Veckans viktigaste makrohändelser

wysiwyg_image

Under veckan som kommer publiceras en hel del viktig inhemsk makrodata, som KPI, reviderad BNP och arbetslöshet. Dessutom släpper TNS/Prospera sin stora enkät om inflationsförväntningarna, där även arbetsmarknadens parter ingår.

Internationellt väntas också inflationsstatistik från bland annat Storbritannien och USA, som även bjuder på detaljhandelssiffror.

Bank of England lämnar räntebesked på torsdag.

TISDAG DEN 12 SEPTEMBER

=======================

kl 9.30: SCB: KPI augusti

Inflationen har överraskat på uppsidan de senaste månaderna och i juli var KPIF-inflationen 2,4%, över väntade 2,1% och över 2-procentsmålet för första gången sedan december 2010. Bidragande var inte minst högre priser på paketresor, som dragit upp inflationen efter en ny mätmetod.

Denna effekt väntas nu avta och inflationstakten därmed sjunka tillbaka i augusti.

KPIF-inflationen väntas sjunka till 2,2% och KPI-inflationen till 2,1%, från 2,2% i juli. Det är samma prognoser som Riksbanken hade i sin prognosbana från den senaste penningpolitiska rapporten.

kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI augusti

I juli var den brittiska KPI-inflationen oförändrad på 2,6%, jämfört i juni. Väntat var en uppgång till 2,7%.

För augusti ligger förväntningarna på 2,8%, enligt Bloomberg News enkät.

Målet för Bank of Englands penningpolitik är en inflationstakt på 2 procent, mätt som KPI.

Brittisk PPI väntas i augusti ha sjunkit tillbaka till 3,1% y/y, från 3,2% i juli (då den kom in snäppet högre än väntat).

kl 14.00: Riksdagen: riksmötets öppnande

Det nya riksdagsåret inleds med regeringsförklaring från statsminister Stefan Löfven.

För försvarsminister Peter Hultqvist kan det vara sista arbetsdagen eftersom oppositionen har hotat med misstroendeförklaring mot honom.

ONSDAG DEN 13 SEPTEMBER

=======================

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar - stora enkäten

Det här kan vara en av de allra viktigaste rapporterna att följa för den som vill försöka förutse kommande förändringar i Riksbankens penningpolitik framöver, åtminstone enligt vad man kan utläsa av bankens senaste penningpolitiska rapport.

I den konstaterar Riksbanken att prognoserna pekar mot att KPIF-inflationen bedöms vara nära inflationsmålet under hela prognosperioden, men samtidigt uttrycktes oro för känsliga inflationsförväntningar.

"För att inflationen ska stabiliseras runt inflationsmålet är det också viktigt att inflationsförväntningarna är väl förankrade. Att inflationen under en lång period har varit lägre än inflationsmålet innebär att det finns en risk för att inflationsförväntningarna är känsligare än vanligt för negativa överraskningar", skrev Riksbanken.

Att döma av dessa formuleringar kan man misstänka att Riksbanken vill se att inflationsförväntningarna på lång sikt ska stabilisera sig på en något högre nivå än de 2,1% som var noteringen i föregående stora undersökning i juni. Historiskt, före de senaste årens nedgång, har de långsiktiga förväntningarna legat på nivåer runt 2,3%.

kl 9.30: SCB: BNP (rev) 2 kv

Enligt SCB:s snabbversion från den 29 juli steg Sveriges BNP 1,7 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet, och med 4,0 procent jämfört med andra kvartalet 2016, vilket var klart mer än väntat. Bland annat gav investeringarna ett stort BNP-bidrag.

Detta utfall väntas nu ha reviderats ned något, till +1,5% under kvartalet och +3,8% i årstakt enligt snittet i SME Direkts enkät.

TORSDAG DEN 14 SEPTEMBER

========================

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser augusti

I juli steg Valueguards sammanvägda index för bostadspriserna i hela Sverige, HOXSWE, med 0,3% jämfört med föregående månad, sjönk 0,4% under den senaste tremånadersperioden och steg 9,5% under de senaste tolv månaderna.

Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, sade i en kommentar till julistatistiken att de betraktar bostadsmarknaden som stark och stabil.

"Sommarens låga volymer gör det spännande att se om efterfrågan ökar tillräckligt nu när utbudet exploderar. Nya utspel om skuldkvoternas koppling till amorteringskravet kan skapa turbulens", sade han.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet augusti

Enligt SME Direkts enkät bland analytiker väntas arbetslösheten ha sjunkit till 6,3% i augusti, från oväntat höga 6,6% i juli (då väntades en nedgång till 5,9%).

Säsongsjusterat spås arbetslösheten ha sjunkit till 6,7%, från 7,1% (även det klart över prognosen på 6,5%).

Swedbank noterar att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och räknar med en rekyl nedåt i arbetslösheten till (säsongsrensade) 6,8 procent i augusti. De tror att det ännu är för tidigt för arbetslösheten att börja trenda uppåt.

Antalet sysselsatta ökar stadigt samtidigt som arbetslösheten har fortsatt nedåt, även om den har planat ut något på sistone.

Swedbank tycker att en alltmer tilltagande arbetskraftsbrist talar för en successiv inbromsning på arbetsmarknaden.

kl 13.00: BOE: räntebesked

Commerzbanks Peter Dixon noterar att det är första gången sedan i mars som den penningpolitiska kommittén är fulltalig, med nio medlemmar. Men eftersom den ekonomiska bilden i stort sett är oförändrad jämfört med förra månaden så är det inte troligt att den penningpolitiska hållningen ändras.

Minst en medlem, Michael Saunders, väntas hålla fast vid sitt krav på höjd styrränta. I ett tal nyligen sade han att "inflationen har stigit klart över målet, medan den lediga kapaciteten i ekonomin har absorberats snabbare än väntat" och balansen mellan tillväxtoro och högre inflation är "bortom gränsen för vad jag kan tolerera".

Commerzbank-ekonomen tillägger samtidigt att ett överraskande element i BNP-utfallet för andra kvartalet var att hushållens konsumtion visade en svag tillväxt, vilket speglar att hushållen inte kan fortsätta att använda sitt sparande när inkomsterna pressas.

"Detta utgör en klar nedåtrisk mot tillväxtutsikterna, vilket troligtvis kommer att få MPC att hålla igen", skriver Peter Dixon.

Dessutom ligger inflationen inte långt från sin förväntade topp vilket också talar emot en stramare penningpolitik, speciellt eftersom lönetillväxten inte har svarat.

"Därför misstänker vi att Saunders syn på räntorna kommer att vara i minoritet en tid framöver", skriver han.

Credit Suisse tror att även BOE-ledamoten Ian McCafferty kommer att rösta för räntehöjning.

Den brittiska styrräntan ligger på 0,25 procent.

kl 14.30: USA: KPI augusti

I juli kom såväl KPI som kärn-KPI in något lägre än väntat, vilket satte press på både räntor och dollarn eftersom inflationsbesvikelsen fick förväntningarna om en till räntehöjning i år från Federal Reserve att dämpas.

Tre av de fyra senaste månaderna har KPI kommit in under prognos och inflationstakten successivt sjunkit från 2,7% till 1,6%, medan kärninflationen sjunkit från 2,2% till 1,7%.

För augusti spås en KPI-inflation på 1,8% och en kärn-inflation på 1,6%.

Credit Suisse-ekonomerna i New York räknar med en viss förbättring i hotellpriserna, som i juli registrerade det största fallet i seriens 50-åriga historia.

Orkanen Harvey bidrog till att höja bensinpriserna med 5,6% m/m säsongsjusterat, vilket bör medverka till att lyfta huvud-KPI med 0,3% m/m och till 1,9% y/y från 1,7% i juli, enligt Credit Suisse.

"Ytterligare en inflationsbesvikelse skulle allvarligt ifrågasätta möjligheten för en räntehöjning i december", skriver Credit Suisse i ett kundbrev.

De noterar att Fed-guvernören Lael Brainard i ett tal tidigare i veckan starkt manade till försiktighet beträffande ytterligare räntehöjningar med tanke på den svaga inflationen.

Ännu ett svagt KPI-utfall skulle förstärka hennes syn att den senaste tidens låga inflationsutfall kan drivas av nedtryckt underliggande inflation, snarare än mestadels tillfälliga faktorer.

"Enligt vår syn så bör kärninflationen gradvis förbättras de kommande månaderna, vilket skulle göra att Fed fortsatt är på rätt spår för en höjning i slutet på året", skriver Credit Suisse-ekonomerna.

FREDAG DEN 15 SEPTEMBER

=======================

kl 14.30: USA: detaljhandel augusti

Credit Suisse-ekonomerna i New York räknar med att detaljhandelsförsäljningen sjönk med 0,3% m/m i augusti, främst på grund av svag bilförsäljning. Den sjönk då till den lägsta nivån på tre år.

Nedgången väntas till en del motverkas av starkare bensinförsäljning. E-handeln väntas också ha ökat.

Konsensus ligger på +0,1% m/m och exklusive bilar på +0,5%, enligt Bloomberg News enkät.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.