Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

Veloxis Pharmaceuticals: Asahi Kasei Pharma Denmark offentliggør det foreløbige resultat af samt afslutningen på dets off...

Selskabsmeddelelse nr. 3/2020

Til: NASDAQ Copenhagen A/S                                                 

København, Danmark, 15. januar 2020

Veloxis Pharmaceuticals: Asahi Kasei Pharma Denmark offentliggør det
foreløbige resultat af samt afslutningen på dets offentlige købstilbud på
aktier og warrants i Veloxis Pharmaceuticals

Asahi Kasei Pharma Denmark A/S ("Asahi Kasei Pharma Denmark")
offentliggjorde den 25. november 2019 et anbefalet betinget, frivilligt
offentligt tilbud ("Købstilbuddet") om at købe alle udstedte og udestående
aktier og warrants i Veloxis Pharmaceuticals A/S (OMX: VELO) ("Veloxis")
(med undtagelse af egne aktier), jf. selskabsmeddelelse nr. 18/2019.

Den 12. december 2019 offentliggjorde Asahi Kasei Pharma Denmark
tilbudsdokumentet (selskabsmeddelelse nr. 21/2019), der nærmere fastlægger
Købstilbuddets vilkår og betingelser. Ifølge tilbudsdokumentet udløb
Købstilbuddet den 14. januar 2020 kl. 17:00 (CET).

I henhold til § 21, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1171 af 31. oktober 2017
om overtagelsestilbud, og på vegne af Asahi Kasei Pharma Denmark,
offentliggør Veloxis hermed det foreløbige resultat af Købstilbuddet. Der
henvises til meddelelsen fra Asahi Kasei Pharma Denmark vedhæftet denne
meddelelse.

Den foreløbige og ikke-bindende opgørelse af accepter viser, at Asahi Kasei
Pharma Denmark har modtaget gyldige accepter af det anbefalede, betingede,
frivillige, offentlige tilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i
Veloxis for i alt 88,48 % af den samlede aktiekapital og det samlede antal
stemmer på fuldt udvandet basis.

I tillæg til de aktier og warrants, for hvilke der er modtaget accept i
henhold til Købstilbuddet, ejer Asahi Kasei Corporation 37.828.149 aktier
som vil blive solgt til Asahi Kasei Pharma Denmark, hvormed Asahi Kasei
Pharma Denmark vil eje i alt 90,44 % af den samlede aktiekapital og det
samlede antal stemmer på fuldt udvandet basis.

Alle Købstilbuddets betingelser er opfyldt, og Asahi Kasei Pharma Denmark
har derfor valgt at afslutte Købstilbuddet.

Asahi Kasei Pharma Denmark vil meddele det endelige resultat af
Købstilbuddet senest den 17. januar 2020 kl. 08:00 (CET).

Gennemførsel og afvikling:

Købstilbuddet forventes afviklet kontant den 23. januar 2020. Såfremt Asahi
Kasei Pharma Denmark har til hensigt at konvertere alle warrants erhvervet
i henhold til Købstilbuddet til aktier, vil dette forøge Veloxis'
aktiekapital til DKK 193.723.454,4 og det samlede antal stemmerettigheder i
Veloxis til 1.937.234.544.

Asahi Kasei Pharma Denmark har offentliggjort, at selskabet snarest muligt
vil iværksætte en tvangsindløsning af tilbageværende minoritetsaktionærer i
Veloxis.

I tillæg hertil vil Asahi Kasei Pharma Denmark anmode om, at der afholdes
en ekstraordinær generalforsamling, hvor Asahi Kasei Pharma Denmark vil
foreslå, at en ny bestyrelse udpeges. Asahi Kasei Pharma Denmark vil også
søge Veloxis' aktier på Nasdaq Copenhagen afnoteret.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Craig A. Collard             Ira Duarte                               
CEO                             CFO     

Telefon:                        +1 919-591-3090     
E-mail:                         IR@Veloxis.com

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde
af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal
den engelske version have forrang.

Bilag

Meddelelse fra Asahi Kasei Pharma Denmark A/S

Om Veloxis

Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre
transplanterede patienters liv. Som et dansk selskab driver Veloxis
virksomhed i USA gennem Veloxis Pharmaceuticals, Inc., et helejet
datterselskab med hovedkontor i Cary, North Carolina i USA. Veloxis har
succesfuldt udviklet Envarsus XR (tacrolimus extended-release tablets)
baseret på selskabets unikke og patenterede delivery-teknologi, MeltDose®,
som er designet til at forbedre absorberingen og biotilgængeligheden af
udvalgte oralt-indgivne medicinalvarer. Selskabet er fokuseret på den
umiddelbare kommercialisering af Envarsus XR i USA, udvidelsen af
partnerskaber i hele verden samt erhvervelse af aktiver brugt af
transplanterede patienter og på tilgrænsende lægelige specialområder.
Veloxis er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX:
VELO. For yderligere oplysninger, besøg www.veloxis.com

.

Disclaimer

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen
jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende
jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende
Købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen
anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse
af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Canada,
Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om
eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Veloxis. Købstilbuddet
fremsættes udelukkende i form af tilbudsdokumentet, der er udarbejdet og
offentliggjort af Asahi Kasei Pharma Denmark, og som indeholder de
fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet. Aktionærer og
warrantindehavere i Veloxis opfordres til at læse tilbudsdokumentet,
bestyrelsens redegørelse og eventuelt tilhørende dokumenter, da de
indeholder vigtige oplysninger om Købstilbuddet.

Købstilbuddet fremsættes i USA i overensstemmelse med Section 14(e) i og
Regulation 14E udstedt i medfør af den amerikanske Securities Exchange Act
af 1934 med senere ændringer (?Exchange Act?), for så vidt angår tilbuddet
om at købe udestående aktier med forbehold af undtagelserne i Rule 14d-1(c)
i Exchange Act og i øvrigt i overensstemmelse med dansk ret. I
overensstemmelse med én eller flere undtagelser fastsat i Rule 14e-5(b) i
Exchange Act kan Asahi Kasei Pharma Denmark eller dennes repræsentanter
eller fondsmæglere (der optræder som agenter eller lignende for Asahi Kasei
Pharma Denmark) til enhver tid erhverve eller indgå aftaler om at kunne
erhverve Veloxis-aktier og -warrants uden for USA på anden vis end i
henhold til Købstilbuddet i den periode, hvor Købstilbuddet er åbent for
accept.

Vedhæftede filer

* DK - Asahi Kasei offentliggør det foreløbige resultat af
overtagelsestilbud

* Preliminary result and completion of the offer - Asahi Kasei
15.01.2020 (DK version)

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.