Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

Veloxis Pharmaceuticals: Offentliggørelse af ledende medarbejderes og personer, der er nært knyttet til ledende medarbejde...

Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Til: NASDAQ Copenhagen A/S                                                 

København, Danmark, 15. januar 2020

 

Veloxis Pharmaceuticals: Offentliggørelse af ledende medarbejderes og
personer, der er nært knyttet til ledende medarbejderes transaktioner med
Veloxis-aktier og finansielle instrumenter forbundet hermed

 

I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen
om markedsmisbrug) offentliggør Veloxis Pharmaceuticals A/S (OMX: VELO)
("Veloxis") hermed de vedhæftede indberetninger af transaktioner med
Veloxis-aktier og finansielle instrumenter forbundet hermed foretaget af
ledende medarbejdere samt personer, der er nært knyttet til ledende
medarbejdere.

Salget af aktier og warrants omtalt i de vedhæftede indberetninger
relaterer sig til gennemførelsen af det anbefalede, frivillige offentlige
tilbud fremsat af Asahi Kasei Pharma Denmark A/S, jf. selskabsmeddelelse
nr. 21/2019.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Craig A. Collard             Ira Duarte                               
CEO                              CFO     

Telefon:                        +1 919-591-3090     
E-mail:                         IR@Veloxis.com

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde
af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal
den engelske version have forrang.

 

Bilag

Indberetninger i henhold til artikel 19, stk. 3, af forordningen om
markedsmisbrug

 

Om Veloxis

Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre
transplanterede patienters liv. Som et dansk selskab driver Veloxis
virksomhed i USA gennem Veloxis Pharmaceuticals, Inc., et helejet
datterselskab med hovedkontor i Cary, North Carolina i USA. Veloxis har
succesfuldt udviklet Envarsus XR (tacrolimus extended-release tablets)
baseret på selskabets unikke og patenterede delivery-teknologi, MeltDose®,
som er designet til at forbedre absorberingen og biotilgængeligheden af
udvalgte oralt-indgivne medicinalvarer. Selskabet er fokuseret på den
umiddelbare kommercialisering af Envarsus XR i USA, udvidelsen af
partnerskaber i hele verden samt erhvervelse af aktiver brugt af
transplanterede patienter og på tilgrænsende lægelige specialområder.
Veloxis er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX:
VELO. For yderligere oplysninger, besøg www.veloxis.com

.

 

Disclaimer

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen
jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende
jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende
Købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen
anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse
af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Canada,
Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om
eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Veloxis. Købstilbuddet
fremsættes udelukkende i form af tilbudsdokumentet  der er udarbejdet og
offentliggjort af Asahi Kasei Pharma Denmark, og som indeholder de
fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet. Aktionærer og
warrantindehavere i Veloxis opfordres til at læse tilbudsdokumentet,
bestyrelsens redegørelse og eventuelt tilhørende dokumenter, da de
indeholder vigtige oplysninger om Købstilbuddet.

Købstilbuddet fremsættes i USA i overensstemmelse med Section 14(e) i og
Regulation 14E udstedt i medfør af den amerikanske Securities Exchange Act
af 1934 med senere ændringer (?Exchange Act?), for så vidt angår tilbuddet
om at købe udestående aktier med forbehold af undtagelserne i Rule 14d-1(c)
i Exchange Act og i øvrigt i overensstemmelse med dansk ret. I
overensstemmelse med én eller flere undtagelser fastsat i Rule 14e-5(b) i
Exchange Act kan Asahi Kasei Pharma Denmark eller dennes repræsentanter
eller fondsmæglere (der optræder som agenter eller lignende for Asahi Kasei
Pharma Denmark) til enhver tid erhverve eller indgå aftaler om at kunne
erhverve Veloxis-aktier og -warrants uden for USA på anden vis end i
henhold til Købstilbuddet i den periode, hvor Købstilbuddet er åbent for
accept.

 

Vedhæftede filer

* Company Release 5-2020 DK - Offentliggørelse af ledende medarbejderes
transaktioner med Veloxis-aktier

* MAR Article 19 Notifications

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.