Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-20

Vendator: Vendator ingår avtal om förvärv av Makalös

VENDATOR INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV MAKALÖS

- Vendator ingår avtal om att förvärva Makalös AB ("Makalös") ett bolag
verksamt inom värdeskapande kundkommunikation med produktion i Stockholm,
Lissabon och Karlstad
- Förvärvet ökar Vendators årsomsättning med cirka 30 mkr på årsbasis
- Tillträde planerat till den 14 augusti 2015
- Köpeskillingen uppgår till ca 5,1 mkr och erläggs i nyemitterade aktier i
Vendator AB
- Verksamheterna kompletterar varandra väl och positiva synergieffekter
förväntas

Motiv till förvärvet
Förvärvet av Makalös är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som
Vendator lagt fast. I och med förvärvet av Makalös kompletteras och
förstärks Vendators position inom kvalitativ och värdeskapande
kundkommunikation. Makalös har dessutom byggt upp en bra
produktionskapacitet i Lissabon som kommer gagna hela Vendator koncernen.

- Förvärvet av Makalös är en viktig strukturaffär för Vendator som
möjliggör högre leveranskapacitet och tillväxttakt. Makalös tillför
dessutom värdefull kompetens inom verksamheten som nu kommer hela
Vendator-koncernen till nytta. Företagen kompletterar varandra mycket väl
vilket kommer skapa både intäkts- och kostnadssynergier på kort och lång
sikt. Vår förhoppning är att detta förvärv kommer tillföra ett stort
mervärde till våra kunder, säger Christian Paulsson, Vendators VD och
koncernchef

- I och med den här affären så tar det gemensamma bolaget flera stora och
viktiga kliv framåt för att befästa sin position på marknaden. Dessutom
kommer en viktig del ligga på att fortsätta utveckla Makalös
produktionskapacitet i Lissabon vilket kommer bli en spännande utmaning.
Det finns flera uppenbara synergieffekter samt korsförsäljningsmöjligheter
för båda bolagen som jag räknar med på sikt kommer innebära stora fördelar
för såväl kunder, leverantörer som det gemensamma bolaget, kommenterar
Makalös VD Björn Jacobsen.

Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen för Makalös uppgår till cirka 5,1 mkr och kommer erläggas
med 549 316 aktier av serie B i Vendator som ges ut i en apportemission på
tillträdesdagen. Aktierna kommer emitteras till en kurs om 9,40 kronor per
aktie (*1. Med apportemissionen ökar aktiekapitalet i Vendator med 1 098
632 kronor (beräknat efter den sammanläggning 1:20 som beslutades av extra
bolagsstämma den 13 juli 2015). Nyemissionen av aktierna ligger inom
ramenför det emissionsbemyndigande som styrelsen erhållit vid extra
bolagsstämma i juli 2015. Tillträdet, och därmed förvärvets slutliga
genomförande, är villkorat bl.a. av att det vid tillträdesdagen inte
föreligger brott mot de av säljarna ställda garantierna.

Kort om Makalös verksamheten
Makalös har arbetat framgångsrikt med ansvarsfull försäljning sedan 1997.
Bolaget driver idag verksamheten från Stockholm och Karlstad och för att
stärka erbjudandet mot personal och kunder, finns sedan 2014 Makalös även i
Lissabon, Portugal. Från alla kontor servar Makalös nordiska marknaden med
värdeskapande kundkommunikation. Uppdragen återfinns mestadels inom förlag,
livsmedel medlemsvärvning

(*1 Motsvarar den volymviktade genomsnittskursen 30 dagar före
undertecknandet av avtalet och med hänsyn tagen till den vid extra
bolagsstämma den 13 juli 2015 beslutade sammanläggningen om 1:20.

Bromma den 20 juli 2015

För vidare upplysningar, vänligen kontakta:
Christian Paulsson, VD, Vendator AB (publ)
Telefon: 070-2777 833
E-mail: christian.paulsson@vendator.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vendator Pressrelease 2015-07-20.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.