Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

VENUE RETAIL GROUP:

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mode- och skoföretaget Venue Retail Group
(VRG), som äger märken som Rizzo, Handskmakaren, Don Donna och A-TO-B, har
ansökt om rekonstruktion. VRG, som under en period slitit med finansieringen
av bolaget, skriver i ett pressmeddelande att beslutet baseras på
likviditetsbrist.

En företagsrekonstruktion anses nödvändig för att "ge bolaget den tid som
behövs för att förhandla om en långsiktig finansiell lösning samt genomföra
operativa och organisatoriska förändringar", skriver VRG.

I oktober meddelade bolaget att man ännu inte nått ett förlängt kreditavtal
inför den sista dagen i månaden, då krediterna förföll hos Nordea. Bolaget
vände dock till vinst i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret
2018/2019, som presenterades den 16 oktober.

Av VRG:s bokslutskommuniké framgick att bolagets ekonomiska utveckling under
året varit utmanande, att likviditet, kassaflöde och eget kapital påverkats
negativt.

"Liksom tidigare kommunicerats för bolaget en dialog med banken om förlängning
av krediten. Bolaget kan i nuläget inte återbetala densamma. För att banken
ska gå med på att förlänga krediterna har banken ställt krav på att bolaget
ansöker om företagsrekonstruktion, genomför en nyemission om minst 40
miljoner kronor samt att bolagets huvudaktieägare avser att garantera
densamma", skriver VRG.

Efter att ha analyserat likviditetssituationen och bakomliggande orsaker till
betalningssvårigheterna och konstaterat att verksamhetsåret 2018-2019 har
inneburit flera stora åtgärds- och förändringsprogram, som påverkat såväl
försäljnings- som resultatutveckling negativt.

"Satsningen på online-affären, som i sig uppvisar stark försäljningstillväxt,
har ännu inte kompenserat för tappad försäljning från nedlagda butiker. Ett
omfattande ombyggnads- och förändringsarbete i dotterbolaget Rizzo
International AB har inneburit minskad försäljning med cirka 20 miljoner
kronor", skriver VRG.

Bolaget anser sig ha för många olönsamma butiker som inte snabbt har kunnat
avvecklas och omställningsarbetet för att möta snabbt förändrat kundbeteende
har visat sig gå för långsamt.

"Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord, med
genomförande av ovan nämnda åtgärder kommer att kunna leda till att
verksamheten blir lönsam. Bolagets bedöms ha erforderlig likviditet under
rekonstruktionsförfarandet", skriver VRG vidare.

Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda och verksamheten
fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden får dock inga
betalningar ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden
upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktionen. Däremot kommer
leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden.

För att lösa de ekonomiska problemen avser bolagets huvudaktieägare avser att
fullt ut garantera en företrädesemission vilken avses genomföras under
sommaren 2020. Dessutom tillkommer bland annat kostnadsbesparingar,
nedläggning av butiker och satsningar online.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.