Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

Venue Retail Group: DELÅRSRAPPORT Q1 SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

Intensifierade åtgärder i ett fortsatt tufft retail-klimat

FÖRSTA KVARTALET SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 190,5 Mkr (211,9), en
minskning med 21,4 Mkr.

· Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 4 procent
under kvartalet.

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,4 procent (58,1), en
minskning med 3,7 procentenheter.Resultat före av- och nedskrivningar
inkl. IFRS 16-justerat utfall uppgick till 17,7 Mkr (1,5). Resultat
före av- och nedskrivningar exkl. IFRS 16-justering uppgår till -9,1
Mkr (1,5).

· Resultat efter skatt uppgick till -17,0 Mkr (-3,4).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,12 kr (-0,02
kr).

· Antalet butiker uppgick till 114 jämfört med 123 butiker
föregående år.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Den 20 november ansökte och beviljades Venue Retail Group
företagsrekonstruktion. Som rekonstruktör har Erik Selander, DLA
Piper, utsetts. Den 6 december beslutades Stockholms tingsrätt att
godkänna att rekonstruktionen pågår till den 20 februari 2020.
Rekonstruktionen kommer att pågå i uppskattningsvis 6-9 månader, men
kan som längst pågå i 12 månader. Bolaget kommer även att genomföra
en nyemission om minst 40 miljoner kronor som Bolagets
huvudaktieägare avser att garantera. Under denna period har bolagets
bank gått med på ett sk. "stand still"-läge, dvs banken kommer inte
kräva in befintliga krediter under tiden för företagsrekonstruktion.
Givet att företags-rekonstruktionen och nyemissionen genomförs kommer
banken och VRG åter ingå ett avtal.

· Under kvartalet har en Morrisbutik i Sandefjord, Norge, stängts.
Under november var även Morrisbutiken på Trondheim torg stängd för en
omfattande ombyggnad.

· I december stängdes tre butiker, Accentbutiken i Kristianstad och
två Morrisbutiker i Trondheim, Solsiden och Sirkus.

· NK Herrskor i Stockholm öppnade den 14 november - därmed är
samtliga fem avdelningar på NK i Stockholm och Göteborg
färdigställda.

· Koncernen redovisar för första gången utfallet enligt IFRS 16
avseende Leasingavtal.

VD-kommentar till utvecklingen

Den jämförbara försäljningen i koncernen minskade med 4% i kvartalet.
En förklaring till lägre försäljning jämfört med föregående år, är
att Black Friday-perioden inföll en vecka senare - därmed hamnade
söndagen och måndagen i december. Marginalen har påverkats negativt
av högre kampanjtryck än planerat. Effekter från det genomförda
åtgärdsprogrammet ger nu betydligt lägre kostnader i första
kvartalet, -11 MSEK jämfört med föregående år. Dessa motverkar delvis
effekterna från en lägre försäljning och bruttomarginal.
Sammanfattningsvis når vi inte upp till föregående års resultatnivå.

Vi har under första kvartalet sett samma mönster som under slutet av
förra verksamhetsåret, dvs minskad trafik till handelsplatser och
köpcentrum, ett förändrat köpbeteende och prispress. Det i sin tur
har inneburit en lägre försäljning, samtidigt som marginalen pressas
av ett högre kampanjtryck för att motverka försäljningsnedgången.
Detta har påverkat likviditeten negativt och Bolagets styrelse såg
därför ingen annan utväg än att den 20 november 2019 ansöka om
företagsrekonstruktion. Slutet av kvartalet påverkades således av att
fokus och kraft fick läggas på att hantera företagsrekonstruktionen.
Detta har även påverkat leveranser av varor och tjänster vilket haft
negativ effekt på verksamheten. Målsättningen med
företagsrekonstruktionen och en planerad nyemission är att bolaget
ska komma ut starkare inom 6-9 månader.

Som en följd av den pågående företagsrekonstruktionen kommer takten i
vårt förändrings-arbete med att stänga mindre och olönsamma butiker
ökas och befintliga avtal förhandlas. Ytterligare resurser kommer
dessutom att allokeras till vår växande onlineverksamhet för driva
tillväxt i snabbare takt. För att stärka marginalen kommer
sortimentsmixen att optimeras genom en högre andel egna varumärken i
kombination med starka varumärkesleverantörer. Ett utmärkt exempel på
detta är vår nyligen mycket lyckade lansering av resväskor under
varumärket A-TO-B.

Vår onlineaffär fortsätter att ha en stark tillväxt under första
kvartalet. Trots två tappade dagar under Black Friday-perioden, ökar
försäljning med +16% mot förgående år. Våra större butiker i Sverige
och Norge har också en god utveckling, försäljnings- såväl som
lönsamhetsmässigt - som tidigare nämnts är utmaningen att stänga de
mindre och olönsamma butikerna tillräckligt snabbt till följd av
befintliga avtal.

Vi är nu i en ny situation som delvis är utmanande, men samtidigt ger
oss möjligheter. Detta kräver ett fortsatt och intensifierat
förändringsarbete som beskrivits ovan. Bolaget har en bra grund - men
vi måste nu snabbare avveckla det som gör bolaget olönsamt och
förstärka de värden som finns i vår online, större butiker och egna
varumärken.

Stockholm januari 2020

Jonas Ottosson
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd
Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl.
08.00 CET.

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/delarsrapport-q1-septemb...
https://mb.cision.com/Main/877/3008677/1174325.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.