Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Venue Retail Group: Delårsrapport september 2013-Februari 2014

Andra kvartalet December 2013-februari 2014

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,7 Mkr (239,7). Antalet
butiker uppgick till 150 jämfört med 119 butiker motsvarande kvartal
föregående år.

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 procent (58,2).
· Resultat före av- och nedskrivningar var 5,2 Mkr (21,1). Negativ
valutaeffekt från svagare norsk krona belastar resultatet med cirka 3
Mkr.

· Resultat efter skatt uppgick till -2,1 Mkr (13,5).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 kr
(1,66).

Perioden september 2013-februari 2014

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 473,2 Mkr (446,3).
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,1 procent (59,8).
· Resultat före av- och nedskrivningar var 9,9 Mkr (44,1).
Integrationskostnader till följd av förvärvet av Deco Bags samt
negativ valutaeffekt från svagare norsk krona belastar resultatet med
cirka 9 Mkr.

· Resultat efter skatt uppgick till -4,5 Mkr (30,1).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 kr
(3,70).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Försäljningen i jämförbara enheter minskade i koncernen med 8
procent under kvartalet. På den svenska marknaden var minskningen 5
procent.

Väsentliga händelser EFTER kvartalet

· E-handel - planerad lansering under april månad.

"En mild vinter påverkade både försäljning och bruttovinst och
utfallet av det andra kvartalet blev under våra förväntningar. Vi har
fullt fokus på att fortsätta konsolidera verksamheten, driva
försäljning och trafik till våra butiker och få full utväxling på de
offensiva satsningar vi gjort. En tuff marknad gör det inte enklare -
men vi är fast beslutna om att vara en av vinnarna på marknaden och
vet vad vi ska göra för att nå dit", säger Susanne Börjesson VD Venue
Retail Group.

VD-kommentar till utvecklingen
Räkenskapsårets första hälft har fortsatt präglas av offensiva
satsningar - vi har förvärvat och integrerat en butikskedja i
rekordfart, öppnat nya butiker och vi ligger i startgroparna för att
lansera e-handel. Många viktiga steg, men jag måste samtidigt
konstatera att det andra kvartalet inte nådde upp till våra
förväntningar - till följd av både externa och interna faktorer.

En förklaring både till svagare försäljning och bruttovinst i
kvartalet var det milda vädret som kraftigt påverkade försäljningen
av våra mest väderberoende produktgrupper av varmfodrade accessoarer,
handskar och vinterkängor; varugrupper som är högmarginalprodukter
och som normalt sett är starka under den aktuella säsongen. Därutöver
har vi den norska valutan och en svag generell utveckling i Norge
fortsatt emot oss.

Men det är inte bara väder, valuta och marknadsklimat som påverkat
oss. Vi har helt klart inte varit tillräckligt bra på att driva
trafik till våra butiker. Jag ser tre viktiga delar bakom detta, och
som vi vidtagit åtgärder kring:

· Vi har en stabil konverteringsgrad, högre snittköp per kund och
högre snittpris - men tappar besökare. Vi vidtar krafttag - bland
annat har vi en förstärkt försäljnings- och marknadsorganisation med
ny ledning. Lanseringen av e-handel, planerad till april, är också
ett viktigt verktyg för att driva trafik.

· Vi bytte kommunikationsmanér i november, och efter analys av
utfallet har vi justerat balansen i kommunikationen till att bli mer
produkt- och prisinriktad och nå en bredare målgrupp.

· Vi arbetar aktivt med sortimentsutvecklingen för att minska
väderberoendet och öka nyhetsvärdet i kollektionen.

Sammanfattningsvis ser jag mycket engagemang och revanschlust i
organisationen och vi har tagit många offensiva steg - där förvärvet
av Deco Bags med ett tjugotal butiker skett utan att vi adderat
centrala kostnader. Fokus är att fortsätta konsolidera verksamheten,
öka trafiken och få full utväxling på den nyligen förvärvade Deco
Bags-kedjan och övriga nyetablerade butiker. Med ett utökat
butiksnätverk kan vi också ta nästa steg i konceptutvecklingen. En
tuff marknad gör det inte enklare - men vi är fast beslutna om att
vara en av vinnarna på marknaden och vet vad vi ska göra för att nå
dit.

Stockholm den 27 mars 2014
Susanne Börjesson
VD Venue Retail Group

Vid frågor vänligen kontakta:
Susanne Börjesson, VD, telefon 08-508 99 253 eller 0701-90 11 53
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 08-508 99 244 eller 070-889
92 44

Mats Persson, styrelseordförande, telefon 08-545 133 52 eller 070-511
46 36

Informationen i denna rapport är sådan som Venue Retail Group ska
offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 27 mars 2014 kl 15.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/delarsrapport-september-2...
http://mb.cision.com/Main/877/9559180/225852.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.