Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-26

Venue Retail Group: Garanterad nyemission och förändringar i ledning och styrelse

För att stärka Venue Retail Groups finansiella ställning och
säkerställa den omfattande nya satsningen på bolagets butikskoncept i
syfte att förbättra bolagets marknadspositioner, har styrelsen för
avsikt att föreslå en nyemission om 40-50 Mkr, med företrädesrätt för
aktieägarna att teckna de nya aktierna. Villkoren och tidplanen för
nyemissionen planeras att fastställas och kommuniceras inom fyra
veckor från detta pressmeddelande. Företrädesemissionen är i sin
helhet garanterad. Styrelsens ordförande önskar lämna styrelsen i
samband med planerad extrastämma och bolagets VD kommer att lämna sin
position i bolaget den 1 september 2014.

Bolagets största ägare, Varenne AB (representerade 17,7 procent av
kapitalet) och familjen Eklöf (representerande cirka 5 procent av
kapitalet), har förklarat att de avser att rösta för nyemissionen
samt åta sig att teckna sin andel i emissionen och garantera
resterande del av nyemissionen. Det innebär att företrädesemissionen
är till fullo garanterad genom teckningsåtaganden och
emissionsgarantier. Extra bolagsstämma beräknas hållas den 1 augusti
2014.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Venue Retail
Group.

Föreslagna förändringar i styrelsen
Styrelsens ordförande Mats Persson har meddelat att han avser att
lämna styrelsen vid den kommande extra bolagsstämman. Det kommer då
att föreslås att Ulf Eklöf, grundare av Stadium, tillträder som
styrelsens ordförande samt att Tommy Jacobson tillträder som vice
ordförande.

Vidare kommer att föreslås att Bo Eklöf och Jimmy Johansson väljs som
nya ledamöter i styrelsen. Bo Eklöf är inköpschef i Stadium och
medgrundare till Stadium. Jimmy Johansson är VD för
kommunikationsbyrån AWB samt tidigare marknadschef och vice VD i
Björn Borg. Han är även styrelseledamot i modeföretaget Hope.

Ledningsförändringar
Susanne Börjesson kommer, efter sju år i bolaget varav fem år som VD,
att lämna rollen som VD för Venue Retail Group. Hon har under den här
tiden lett ett genomgripande förändringsarbete, renodlat butiksnätet,
förtydligat kedjekoncepten och format en plattform för framtida
tillväxt. Susanne Börjesson kvarstår i sin position till den 1
september 2014. Christel Kinning tillträder då som tf VD. Christel
Kinning är idag ledamot i styrelsen i bl a Venue Retail Group,
Stadium och Hope. Processen att rekrytera ny VD till Venue Retail
Group kommer att inledas omgående.

Styrelsen i Venue Retail Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Eklöf, vice ordförande i Venue Retail Group, telefon 0706-343001.

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande torsdagen den 26 juni 2014 kl 17.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den
ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service
och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två
affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna
Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/garanterad-nyemission-och...
http://mb.cision.com/Main/877/9608623/261268.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.