Du är här

2016-01-15

Venue Retail Group: Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2014/2015. Stämman beslutade att ingen utdelning till
aktieägarna lämnas och att ansamlad förslut överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska
vara sex, utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvaldes Ulf Eklöf, Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel
Kinning och Jimmy Johansson samt nyvaldes Andreas Bladh till
styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Ulf Eklöf till
styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till styrelsens vice
ordförande.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Stämman valde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till bolagets
revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om
valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
emissionsbemyndigande om högst 1 319 054 aktier av serie B.

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen på så sätt att
aktiekapitalet skall vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000
000 kronor.

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 26 381 078 kronor för
täckande av förlust och utan indragning av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ottosson, VD, telefon 08- 508 99 200
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande fredagen den 15 januari 2016 kl 16.00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/877/9897109/465498.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.