Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-01

Venue Retail Group: Kommuniké från extra bolagsstämma i Venue Retail Group

PRESSMEDDELANDE                                          2014-08-01

Vid extra bolagsstämma i Venue Retail Group Aktiebolag ("Venue Retail
Group" eller "Bolaget") den 1 augusti 2014 beslutades om att antalet
styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken utan
styrelsesuppleanter samt att till nya styrelseledamöter välja Bo
Eklöf och Jimmy Johansson. Stämman beslutade vidare att välja Ulf
Eklöf till styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till vice
ordförande. Slutligen godkände stämman styrelsens beslut om emission
av aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

· Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter
skall uppgå till sex stycken utan styrelsesuppleanter.

· Efter att den tidigare styrelseordföranden Mats Persson meddelat
att han lämnar styrelsen valde stämman Bo Eklöf och Jimmy Johansson
till nya styrelseledamöter med Ulf Eklöf till ny styrelseordförande
samt Tommy Jacobson till vice ordförande. Efter dessa styrelseval
består styrelsen av Ulf Eklöf (styrelseordförande), Tommy Jacobson
(vice ordförande), Bo Eklöf, Jimmy Johansson, Christel Kinning och
Jonas Ottosson. Petra Lindh och Christina Nilsson är
arbetstagarrepresentanter.

· Stämman godkände styrelsens beslut av den 8 juli 2014 om emission
av 4 063 513 aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna av serie B tillkommer de
aktieägare, oavsett serie, som är införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken för Bolaget på avstämningsdagen den 8 augusti
2014. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för vardera, på
avstämningsdagen, innehavd aktie (oavsett serie). Två teckningsrätter
berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckning av aktier
med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 12 augusti 2014 till och med den 26 augusti
2014. Teckningskursen för aktierna är 12,30 kronor per aktie vilket
tillför Bolaget totalt cirka 50 miljoner kronor före
emissionskostnader. Mer information om emissionen återfinns i det
prospekt som beräknas offentliggöras den 11 augusti 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Eklöf, styrelseordförande, telefon 0706-343001
Lars Ingman, CFO, telefon 070-639 86 87

Informationen är sådan som Venue Retail Group kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 1 augusti 2014 kl. 11.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den
ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service
och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två
affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna
Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/kommunike-fran-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/877/9623004/271202.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.