Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Venue Retail Group: Venue Retail Group AB (publ) har idag ansökt om företagsrekonstruktion

STOCKHOLM (20 november 2019) - Venue Retail Group AB (publ) ("VRG"
eller "Bolaget") meddelar att styrelsen i Bolaget idag har ansökt om
företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet baseras på
likviditetsbrist och är nödvändigt för att ge Bolaget den tid som
behövs för att förhandla om en långsiktig finansiell lösning samt
genomföra operativa och organisatoriska förändringar.

Av Bolagets bokslutskommuniké för helår 2018/2019 publicerad den 16
oktober 2019 framgår att Bolagets ekonomiska utveckling under året
varit utmanande, att likviditet, kassaflöde och eget kapital
påverkats negativt samt att Bolagets kreditavtal med Nordea AB (publ)
("Banken") skulle löpa ut 31 oktober. Liksom tidigare kommunicerats
för Bolaget en dialog med banken om förlängning av krediten. Bolaget
kan i nuläget inte återbetala densamma. För att Banken ska gå med på
att förlänga krediterna har Banken ställt krav på att Bolaget ansöker
om företagsrekonstruktion, genomför en nyemission om minst 40
miljoner kronor samt att Bolagets huvudaktieägare avser att garantera
densamma.

Bolaget har analyserat såväl likviditetssituationen som bakomliggande
orsaker till Bolagets betalningssvårigheter. Likviditeten är fortsatt
ansträngd. Under verksamhetsåret 2018-2019 har flera stora åtgärds-
och förändringsprogram påverkat såväl försäljnings- som
resultatutveckling negativt. Satsningen på online-affären, som i sig
uppvisar stark försäljningstillväxt, har ännu inte kompenserat för
tappad försäljning från nedlagda butiker. Ett omfattande ombyggnads-
och förändringsarbete i dotterbolaget Rizzo International AB har
inneburit minskad försäljning med cirka 20 miljoner kronor. Bolaget
har för många mindre olönsamma butiker som inte snabbt har kunnat
avvecklas och omställningsarbetet för att möta snabbt förändrat
kundbeteende har visat sig gå för långsamt.

Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord,
med genomförande av ovan nämnda åtgärder kommer att kunna leda till
att verksamheten blir lönsam. Bolagets bedöms ha erforderlig
likviditet under rekonstruktionsförfarandet.

Med hänsyn tagen till ovanstående omständigheter har Bolagets styrelse
idag beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms
tingsrätt.

Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda i VRG och
verksamheten fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden
får inte betalning ske till leverantörer för arbete eller material
gällande perioden upptill ansökningsdatum för
företagsrekonstruktionen. Däremot kommer leverantörer få betalt för
arbete utfört under rekonstruktionsperioden. Styrelsen och ledningen
fortsätter att leda Bolaget under rekonstruktionen.

För att lösa Bolagets ekonomiska problem ska i huvudsak följande
rekonstruktionsåtgärder vidtas inom ramen för
företagsrekonstruktionen:

Garanterad företrädesemission under sommaren 2020

· Bolagets huvudaktieägare avser att fullt ut garantera en
företrädesemission vilken avses genomföras under sommaren 2020.

Kostnadsbespararingar i Bolagets butiksnätverk;

· ytterligare nedläggning av butiker som inte bedöms uppfylla
Bolagets lönsamhetsmål,

· knyta ihop de fysiska butikerna med Online-försäljningen på ett
bättre sätt än som sker idag, och

· reduktion av antalet arbetade timmar i butik.
Effektiviseringar i Bolagets centrala funktioner;

· decentralisering av beslutsfattandet och effektivisering samt
neddragning av personalkostnader på huvudkontoret.

Försäljning;

· försäljning- och serviceutbildning av personal i butik med större
fokus på säljstyrning samt effektiviserat uppföljningsarbete av
konvertering, avslut m.m.,

· behovsstyrd sortimentsammansättning och tydligare presentation i
butik med olika teman och koncept, och

· ökat fokus på egna varumärken med högre bruttomarginaler.
Nya finansiella mål planeras att presenteras i samband med att
rekonstruktionen fullföljes.

Övriga koncernbolag är inte föremål för rekonstruktion och påverkas
därmed inte direkt av dagens beslut.

Bolaget har föreslagit advokat Erik Selander från Advokatfirma DLA
Piper Sweden KB som rekonstruktör.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jonas Ottosson, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, email:
jonas.ottosson@venueretail.com

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email:
anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
november 2019 kl. 08.00 CET.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och
accessoarer i Sverige och Norge med totalt 115 butiker. Verksamheten
drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt
avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue
Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker
VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök
www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/venue-retail-group-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/877/2968556/1147173.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.