Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-11

Venue Retail Group: Venue Retail Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission

PRESSMEDDELANDE 2014-08-11

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Australien.

Styrelsen i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) ("Venue Retail Group"
eller "Bolaget") beslutade den 8 juli 2014 om en nyemission av
B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Extra
bolagsstämma den 1 augusti 2014 godkände styrelsens emissionsbeslut.
I anledning av företrädesemissionen har styrelsen i Venue Retail
Group upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen.

Kopior av prospektet och de handlingar som införlivas genom hänvisning
kan erhållas från Venue Retail Group elektroniskt via Bolagets
hemsida, www.venueretail.com. Prospektet finns även tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 50 miljoner
kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden planeras
att användas för implementeringen med att stärka Bolagets
marknadsposition, främst för affärsområde Accessoarer (Accent- och
Morriskonceptet) samt för finansiering av Bolagets rörelsekapital och
därigenom reducera Venue Retail Groups existerande
checkräkningskredit.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser
och garantiåtaganden.

Rådgivare
Carnegie är finansiella rådgivare till Venue Retail Group i
företrädesemissionen och Baker & McKenzie är legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Eklöf, styrelseordförande, telefon 0706-343001
Lars Ingman, CFO, telefon 070-639 86 87

Informationen är sådan som Venue Retail Group kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande måndagen den 11 augusti 2014 kl. 16.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den
ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service
och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två
affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna
Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Venue
Retail Group.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas, vare sig
direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Schweiz, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, om sådan åtgärd
kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer
av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion
eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/venue-retail-group-offent...
http://mb.cision.com/Main/877/9626345/273487.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.