Du är här

2018-07-27

Veoneer: Kvartalsrapport april - juni 2018

Finansiell sammanfattning

· Nettoomsättning 572 MUSD
· Tillväxt netto, neg. 1%
· Organisk tillväxt* neg. 4,5%
· Rörelsemarginal neg. 8,4%

Utsikter för helåret 2018

· Nettoomsättning i nivå med 2017
· Organisk tillväxt* neg. cirka 3%
· Rörelseresultatet för tredje och fjärde kvartalen i nivå med andra
kvartalet

Viktiga händelser i verksamheten

· Aktiv säkerhet: organisk tillväxt*på 11%
· Stark orderingång de senaste 12 månaderna, cirka 1,1 miljard USD
på årsbasis

· Ökad kundaktivitet för hela produktportföljen
· Betydande kontrakt för monovision och första affären för
förarkameror, båda från ledande globala biltillverkare

· Fortsatta investeringar för tillväxt
Nyckeltal
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör
och koncernchef

Vi är stolta över att Veoneers avknoppning från Autoliv, Inc.
genomfördes framgångsrikt och enligt tidplan. Veoneer är nu världens
största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och
autonom körning (AD). Vi är väl kapitaliserade och väl positionerade
för att skapa tillväxt och värde ur denna långsiktiga megatrend inom
fordonsindustrin.

Våra främsta prioriteringar är orderingång, framgångsrikt genomförande
av pågående leveranser och en konkurrenskraftig teknologiportfölj.

Vår starka orderingång de senaste 12 månaderna väntas generera en
försäljning väl över 5 miljarder USD under avtalens löptid. Sedan vår
investerardag i slutet av maj har vi fått 15 nya order inom samtliga
produktområden, vilket ger en årlig orderingång i nivå med den vid
kvartalets slut. Här ingår små, strategiskt viktiga ordrar med två
nya kunder för vision, radar och förarkameror på den snabbt växande
marknaden för aktiva säkerhetsprodukter i Kina. Dessa är utöver de
betydande ordrarna inom vision och förarkameror som vi kommunicerat
tidigare under andra kvartalet.

För närvarande ser vi ökad kundaktivitet för hela produktportföljen,
samt en högre andel aktiv säkerhet i bilförsäljningen än förväntat.
Dessa tidiga marknadsindikationer är uppmuntrande och om vi kommer
fram till att de väntas påverka de försäljningsmål vi kommunicerat
för 2022 och framåt, så kan de även komma att påverka våra
kortsiktiga investeringsbehov.

Vår teknologiportfölj är överlag väl positionerad. Våra egenutvecklade
produkter inom kamerasystem är mycket konkurrenskraftiga och nästa
generation finns precis runt hörnet. Vi får ordrar inom det nya
tillväxtområdet förarkameror och tillsammans med mjukvara utvecklad
av Zenuity är Veoneer väl positionerat som en heltäckande leverantör
av förarassistanssystem (ADAS) och system för autonom körning (AD).

Den förväntade minskningen av organisk försäljning för 2018 är främst
ett resultat av vår ändrade produktstrategi för kameror i slutet av
2013, samtidigt som vissa avtal för styrenheter och sensorer samt
bromssystem fasas ut. I linje med vad vi tidigare kommunicerat
förväntar vi oss att den starka tillväxten från nuvarande
orderingång, inklusive styrenheter och sensorer samt bromssystem,
börjar märkas mot slutet av 2019 för att sedan öka under 2020 och
åren därefter.

Veoneer startar som noterat bolag på New York Stock Exchange (NYSE)
och på Nasdaq Stockholm med en stark balansräkning med cirka 1
miljard USD i likvida medel, vilket innebär att vi kan fortsätta med
effektiva investeringar för tillväxt, samtidigt som vi har resurser
att möta en potentiell nedgång på marknaden innan vi uppnår en
positiv rörelsemarginal och ett positivt kassaflöde.

Veoneers syfte är att skapa förtroende för mobilitet. Med vår unika
erfarenhet från fordonssäkerhet och teknisk kompetens arbetar vi
tillsammans med våra kunder under den största förändring som någonsin
ägt rum inom fordonsindustrin.

Övriga sidor i rapporten publiceras enbart på engelska.

En telefonkonferens hålls idag den 27 juli 2018 kl 13.00. Se
www.veoneer.com för kod och telefonnummer. Presentationen publiceras
på hemsidan innan telefonkonferensen börjar. Se även '`Management
Discussion & Analysis" i Form 10Q som registrerats hos den
amerikanska finansinspektionen SEC och fotnoten angående Non-U.S
GAAP Financial Measures på sidan 9 i denna kvartalsrapport

* Ej U.S. GAAP samt övrigt markerat med '*', se jämförelsetabell samt
Non-U.S GAAP Financial Measures på sidan 9 i denna kvartalsrapport,
angående organisk försäljning, vilken är framåtblickande och inte
baseras på U.S. GAAP (god redovisningssed i USA).

Contacts: Thomas Jonsson - EVP Corp. Communications & IR, +46 70-957 81 27 or Thomas.jonsson@veoneer.com and Ray Pekar - VP Investor Relations, +1 248 794 4537 or ray.pekar@veoneer.com.

This information is information that Veoneer, Inc. is obliged to make
public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information
was submitted for publication, through the agency of the VP Investor
Relations set out above, at 11:00 am CET on July 27, 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/veoneer/r/kvartalsrapport-april---juni-2018,c2...
http://mb.cision.com/Main/17380/2582443/883896.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.