Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Veoneer: Kvartalsrapport januari - mars 2019

Finansiell sammanfattning - Q1'19

· Nettoomsättning 494 miljoner USD
· Tillväxt, netto neg 17%, Organisk tillväxt*, neg 12%
· Försäljningstillväxt, Aktiv Säkerhet neg 10%, Organisk tillväxt*,
Aktiv Säkerhet neg 3%

Utsikter för 2019

· Fordonsproduktionen minskar något jämfört med 2018
· Organisk tillväxt* minskar runt 5% jämfört med 2018
· Valutaomräkningseffekt påverkar försäljningen negativt med omkring
2% jämfört med 2018

· Svagare rörelsemarginal och kassaflöde under första halvåret 2019,
förbättringar väntas andra halvåret 2019

Viktiga händelser i verksamheten

· I början av 2019 var Veoneers orderbok värd mer än 19 miljarder
USD, att jämföra med cirka 16 miljarder USD ett år tidigare.

· Fortsatt stark orderingång KV1, c:a 1,2 MD USD senaste 12
månaderna (genomsnittlig årlig försäljning), Aktiv Säkerhet i nivå
med 2018.

· Marknadsjusteringsinitiativ väntas förbättra marginal och
kassaflöde under andra halvåret 2019 samt under 2020.

· Företaget överväger alternativ för kapitalanskaffning på upp till
500 miljoner USD.

Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör
och koncernchef

Framtidens transporter tillhör 'Collaborative Driving'. Utan tvekan
kommer snart merparten av de bilar som säljs vara utrustade med
avancerad förarassistansteknologi. Då kommer Veoneer med sitt starka
och breda produktutbud att vara en av de ledande aktörerna i denna
framväxande bransch. Hur fort detta kommer att ske är betydligt
svårare att förutse än vad vi tidigare trott, vilket innebär att vi
måste justera vår egen hastighet till förändrade förhållanden.

Just nu ser vi förändringar i marknaden. Första kvartalet var svagare
än förväntat och fordonsproduktionen sjönk mer än vad marknaden
förväntat. Veoneers försäljning sjönk dessutom mer än
fordonsproduktionen, främst då våra avancerade produkter installerats
i premiummodeller, ett fordonssegment vars produktion minskat mer än
marknaden i övrigt.

För närvarande ser vi att dessa trender fortsätter under 2019, främst
på grund av svagare marknad i Kina och Europa. Vi ser fortfarande att
andra halvåret, i synnerhet fjärde kvartalet, blir starkare än första
halvåret och vi förväntar oss nu att vår organiska försäljning
minskar för helåret 2019 jämfört med 2018. Kostnaderna för RD&E
fortsatte stiga under kvartalet, främst till följd av vissa projekts
komplexitet, kunder som begärt ändringar samt höga nivåer i antalet
nyanställningar.

Samtidigt är orderingången fortsatt stark, i synnerhet visade vår
strategiskt viktiga verksamhet Aktiv Säkerhet framsteg. Kundernas
lanseringar för 2020 går mestadels enligt plan, men vi ser att några
lanseringar kan bli senarelagda och delvis också lägre
produktionsvolymer än tidigare väntat.

Att utveckla teknologier i framkant för nästa generations fordon
kräver resurser, i synnerhet när orderingången fortsätter vara stark.
Detta och den förändrade marknadssituationen har inneburit att
företaget beslutat sig för att söka ytterligare finansiering för att
säkerställa en fortsatt utveckling av vår produktportfölj.

Vi fortsätter fokusera på tillväxt och genomför åtgärder som anpassar
oss till de förändrade marknadsförutsättningarna, däribland:

· Öka våra ansträngningar kring initiativen med
investeringsprioriteringar

· Öka effektiviteten i balansräkning och kassaflöde, däribland
restriktioner för investeringar och fokus på rörelsekapital

· Genomföra ett flertal initiativ som förbättrar bruttomarginalen
· Hålla kostnaderna för RD&E relativt oförändrade och högst 600 MUSD
för helåret 2019

· Öka effektivitet och fokus på att vinna ordrar med befintlig
produktportfölj

· Göra en översyn av vår verksamhet kring bromssystem, en process
som pågår

· Se över fokus för Zenuity, då marknaden går mer mot 'collaborative
driving' och självkörande fordon drar ut på tiden.

Vår uppfattning står fast: Framtiden kommer genomsyras av
'Collaborative Driving'. Genom att skapa tillit inom mobilitet är vi
på god väg att nå vår vision. Veoneer bygger på att Autoliv, en
pionjär inom fordonssäkerhet, har närmare 70 års erfarenhet av att
utveckla säkerhetssystem. En betydande del av vår historia är formad
av att tålmodigt bygga framgångsrik verksamhet på innovationer.

Som beskrivits ovan ser vi att marknadsförutsättningarna blir sämre på
kort sikt, däribland en lägre än väntat fordonsproduktion. Effekter
från våra effektivitets- och prioriteringsinitiativ syns först mot
slutet av året. Detta, kombinerat med ett behov av kapital för RD&E
som kommer av en fortsatt stark orderingång, genomförande av
nuvarande kundprojekt samt en fortsatt utveckling av vår
produktportfölj har lett till att företaget beslutat sig för att se
vilka alternativ som finns för att närma sig kapitalmarknaden för
finansiering på upp till 500 MUSD. Vi är fullt fokuserade på att ta
oss an de utmaningar vi ser på kort sikt. Vi har en stark och
dedikerad ledningsgrupp, teknologier i framkant, skickliga
medarbetare och en konkurrenskraftig produktportfölj parat med en
orderbok på närmare 19 miljarder USD som visar mot en än starkare
framtida marknadsposition. Dessa byggstenar kommer göra Veoneer till
ett av de främsta företagen som utvecklar Aktiv Säkerhet och
'Collaborative Driving'.

Kontakter: Thomas Jonsson - EVP Communications & IR, +46 8 527 762 27,
thomas.jonsson@veoneer.com och Ray Pekar - VP Investor Relations, +1
248 794 4537, ray.pekar@veoneer.com. Frågor - Corporate website
www.veoneer.com

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom EVP Communications & IRs försorg för
offentliggörande måndagen den 29 april 2019 kl 08:30 CET.

En telefonkonferens hålls idag den 29 april 2019 kl 14:00 CET. Se
www.veoneer.com för kod och telefonnummer. Presentationen publiceras
på hemsidan innan telefonkonferensen börjar. Se även Non-U.S. GAAP
Financial Measures på sid 8 I denna kvartalsrapport. Ej U.S. GAAP
samt övrigt markerat med '*', se jämförelsetabell samt Non-U.S GAAP
Financial Measures på sid 8 i denna kvartalsrapport, angående
organisk försäljning, vilken är framåtblickande och inte baseras på
U.S. GAAP (god redovisningssed i USA).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veoneer/r/kvartalsrapport-januari---mars-2019...
https://mb.cision.com/Main/17380/2799085/1033787.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.