Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

VEONEER: LÄGRE KOSTNADER BAKOM RESULTATFÖRBÄTTRING 4 KV - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bilsäkerhetsbolaget Veoneers rörelseresultat
för det fjärde kvartalet var bättre än väntat enligt Infronts
prognossammanställning, trots att den organiska försäljningstillväxten var
svagare än analytikerna räknat med.

"Vi har haft en bra kostnadskontroll och en bra effekt av våra
marknadsinitiativ", förklarar vd Jan Carlson kvartalets resultatutveckling.

Veoneers rörelseresultat uppgick till -72 miljoner dollar. Väntat var ett
rörelseresultat på -107 miljoner dollar. Den organiska försäljningstillväxten
blev -14 procent, en större nedgång än de -12,5 procent som väntats i
genomsnitt.

Under 2020 ska utvecklingen dock vändas, enligt Jan Carlson. Bolaget spår en
organisk försäljningstillväxt om +5 procent för helåret, trots att den
globala produktionen av lätta fordon väntas minska med låga ensiffriga tal.

"Vi har ett nästan nytt produktsortiment, vilket tar stort fokus. [Den
organiska tillväxten] är väldigt mycket fokuserad på andra halvåret och
slutet av 2020", säger han.

Under det första halvåret inleds en rad lanseringar med påföljande kostnader
men med begränsad effekt på försäljningen, vilket sätter spår i kassaflödet,
enligt vd:n.

Coronaviruset väntas också få en effekt för Veoneer, som har cirka 15 procent
av sin försäljning och 1.500 anställda i Kina.

"Det är svårt att spekulera i, men i någon mån kommer det säkert att påverka
oss", säger Veoneerchefen.

Kassaflödet under det fjärde kvartalet uppgick till -104 miljoner dollar, att
jämföra med -61 miljoner dollar i det tredje kvartalet, -70 miljoner i det
andra och -90 miljoner i det första. En tajmingeffekt förklarar 30 miljoner
dollar av ökningen, enligt bokslutet.

"Det är en tajmingeffekt över kvartals- och årssluten, som vi räknar med ska
slå tillbaka under det första kvartalet", säger Jan Carlson.

Orderingången under 2019 motsvarar en försäljning om 550 miljoner dollar
enligt tidigare kommunikation från bolaget. För 2020 räknar bolaget nu med en
orderingång motsvarande 1 miljard dollar i försäljning.

"Siffrorna är inte helt jämförbara. I fjolårets siffra ingår även bromsorder,
medan prognosen för 2020 bara omfattar kärnaffären. Prognosen om 1 miljard
kan jämföras med cirka 500 miljoner dollar 2019", säger Jan Carlson och
påpekar att medelorderingången för 2017-2019 uppgår till 800 miljoner dollar,
vilket kan jämföras med prognosen för 2020.

Att orderingången inte nått upp till tidigare prognoser om 1,2 miljarder
dollar förklarar Veoneerchefen med förskjutningar i många lanseringar.

"Tidigare utgick vi från att tiden mellan order och lansering uppgick till två
till fyra år. Nu är flertalet närmare fyra år", konstaterar han.

Av rapporten framgår att Veoneer siktar på "utökade partnerskap" kommande år.

"Vi ska undersöka hur vi kan fokusera vår interna verksamhet på kärnutveckling
av mjukvara och hårdvarudesign. Standardaktiviteter ska kunna göras i samband
med partners", säger Jan Carlson.

På agendan 2020 står också "en översyn av vissa kundavtal", enligt rapporten.

"Många av våra projekt ser annorlunda ut när vi lanserar, jämfört med när vi
tog beställning. Om utvecklingsperioden är fyra år händer mycket på
tekniksidan. Det gäller att se till att man får betalt i proportion till det
arbete man lagt ned", säger Veoneers vd.

Vad gäller det med Volvo Cars samägda dotterbolaget Zenuity fortgår den
diskussion som inletts om vad de två ägarna har för behov och prioriteringar.

"Zenuity är en viktig del av den funktionalitet vi levererar. Så kommer de att
vara även framgent", säger Jan Carlson.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News