Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-19

Veoneer publicerar årsredovisning med 10-K för 2020

Stockholm, 19 februari 2021: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB), har registrerat sin årsredovisning med s.k. 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC.

Vår årsredovisning för 2020 enligt Form 10-K, som är på engelska, finns tillgänglig på SECs hemsida www.sec.gov samt på Veoneers hemsida www.veoneer.com.
Vi har även publicerat vår Hållbarhetsredovisning för 2020, även den på engelska, på www.veoneer.com.
För ytterligare information:
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, thomas.jonsson@veoneer.com, tel+46 (0)8 527 762 27

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, 'collaborative' och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 7500 medarbetare i 11 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Författare Cision