Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Verisec: Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 30 september 2017

PERIODEN I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (16,0) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,6
(-1,8) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,0 (-2,8) MSEK
· Resultatet uppgick till -5,3 (-2,7) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (-5,8)
MSEK

· Per den 30 september 2017 uppgick likvida medel till 17,4 (11,0)
MSEK

· Resultat per aktie för tredje kvartalet före och efter utspädning
uppgick till -1,19 (-0,68) SEK

Nio första månaderna: 1 januari - 30 september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 45,0 (42,0) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12,5
(-11,6) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -16,0 (-14,1) MSEK
· Resultatet uppgick till -16,4 (-13,9) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,9
(-14,8) MSEK

· Per den 30 september 2017 uppgick likvida medel till 17,4 (11,0)
MSEK

· Resultat per aktie för nio första månaderna före och efter
utspädning uppgick till -3,70 (-3,45) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet: juli - september 2017

· AUGUSTI: Verisec slöt ett avtal med en nationell utvecklingsbank i
Latinamerika. Avtalet avser Verisecs egenutvecklade teknik för
hantering av digitala identiteter och omfattar ett flertal produkter
i ID-plattformen Freja och skall användas för att säkra dataåtkomst
samt erbjuda smidigare inloggningar och elektroniska underskrifter
för bankens kunder. Utvecklingsbanken verkar för modernisering och
utveckling av regional industri och står under den nationella
regeringens tillsyn. Banken kommer att använda Freja-plattformen i
första hand för kunder och till en början handlar det om cirka 2 000
användare. I ett nästa steg, när fler kunder och eventuellt också
bankens anställda inkluderas, kan det bli upp till 10 000 användare i
systemet. Affären har gjorts av Verisecs Latinamerikakontor som är
etablerat i Mexiko.

· AUGUSTI: Freja eID lanserades enligt planerat releasedatum satt
till den 15 augusti. Efter ett avtal med Sunet, från juni, blir
universitets- och högskolestudenter den första användargruppen att
börja använda Freja eID. Studenterna kan använda Freja eID som en av
metoderna för att identifiera sig mot universitetsvärldens
e-kontotjänst eduID.

· AUGUSTI: Verisec slöt ett avtal med laget.se, ett föreningssystem
för idrotten, om att integrera med den nya e-legitimationen Freja
eID. Integrationen gör det säkrare för användare att logga in, skriva
under och kommunicera digitalt inom föreningslivet. Verisec erbjuder
Freja eID utan kostnad och bakgrunden är dels att Verisec vill stödja
ungdomsidrotten men bygger samtidigt upp användarbasen och ökar
igenkänningen av Freja eID. laget.se har sedan 2004 levererat system
till klubbar och lag inom svensk idrott och är idag Sveriges största
aktör inom området. laget.se erbjuder ett komplett föreningssystem
med hemsida, medlemshantering, betalning och internkommunikation.
Tjänsten har lite drygt en miljon användare via webb och mobil.

· SEPTEMBER: Europapatentverket beviljade Verisecs patentansökan
kring säkert utbyte av känsliga uppgifter på internet. Det som
patenteras är processen för hur utbyte av så kallade delade
hemligheter, exempelvis en aktiveringskod, används för att koppla
enskilda enheter, exempelvis en mobiltelefon, till en enskild individ
och dennes identitet. Resultatet är således en säker lösning för att
aktivera en digital identitet. Processen kan även nyttjas för att
aktivera flera enheter kopplade till en individ. Den patenterade
processen kommer ligga till grund för funktioner i den nyligen
lanserade e-legitimationen Freja eID, men även i andra produkter i
Verisecs produktportfölj.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

· Inga väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång.

KOMMENTAR FRÅN VD:

På utsatt tid, den 15 augusti, lanserade Verisec en nationell eID
tjänst som alternativ till dagens de facto-monopol. Med ett stort
antal geografiskt spridda ombud, har vi bättre täckning, och långt
bättre öppettider än alla svenska banker tillsammans. Att göra detta
på sex månader, med bibehållen kostnadskontroll är något att vara
riktigt nöjd med.

Det tredje kvartalet präglas ofta av ett lugnare tempo på grund av
sommar och semestertider för stora delar av personalen. Detta blev
inte fallet i år. Med den planerade lanseringen av Freja eID den 15
augusti, pågick arbetet oavbrutet genom hela sommaren. På endast sex
månader levererades på utsatt tid en nationell infrastruktur med ett
stort antal utbildade ombud, som stod redo för universitetsstuderande
som de första användarna. Själv befann jag mig vid detta tillfälle i
en liten ort som heter Sjövik, strax utanför Avesta. Endast 10
minuter bort fanns inte mindre än två olika ombud med generösa
öppettider. Styrkan i antalet geografiskt spridda ombud kan inte
underskattas för att lansera ett nationellt eID i vårt relativt glest
befolkande land.

Under perioden tecknades avtal med laget.se som erbjuder ett komplett
föreningssystem med hemsida, medlemshantering, betalning och
internkommunikation. Tjänsten har lite drygt en miljon användare via
webb och mobil. Verisec erbjuder Freja eID utan kostnad och
bakgrunden är dels att vi vill stödja ungdomsidrotten men bygger
samtidigt upp användarbasen och ökar igenkänningen av varumärket.

Sälj- och marknadsaktiviteterna har fortsatt i högt tempo under
kvartalet, som resultat av den kommersiella lanseringen av Freja eID
under föregående period. Det positiva gensvaret från marknaden har
varit stort, och i praktiken har detta inneburit en välfylld pipeline
för Freja eID när vi går in i årets sista kvartal.

I september beviljades ett patent som söktes 2014, avseende processen
för delade hemligheter. Den patenterade processen är speciellt viktig
vid utfärdande av identiteter då en enhet skall kopplas till
individen. Att kunna göra denna koppling på ett kostnadseffektivt och
säkert sätt, förkortar väntetider för konsumenter och tryggar den
personliga integriteten. Den patenterade processen kommer ligga till
grund för funktioner i Freja eID, men även i andra produkter i
Verisecs produktportfölj.

Redan när vi i februari offentliggjorde lanseringen av Freja eID
berättade vi om våra avsikter att få lösningen granskad av
E-legitimationsnämnden för att kunna få kvalitetsmärket Svensk
e-legitimation. Både under det tredje kvartalet och efter periodens
slut har vi arbetat intensivt med ansökan inför
E-legitimationsnämndens granskning. Om denna granskning resulterar i
att Freja eID får kvalitetsmärket Svensk e-legitimation öppnas stora
möjligheter inom offentlig sektor och det öppnar också för ett
erkännande av lösningen inom EU.

Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd med kvartalet och med den
utveckling vi sett sedan början på året. Trenden i Europa och i
resten av världen går mot att köpa programvara som en tjänst.
Lanseringen av en nationell eID-lösning framtidssäkrar Verisec, och
skapar nya affärsmöjligheter med nya affärsmodeller, samtidigt som vi
kan krympa ledtiden för införsäljning.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, november 2017

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017, kl.
07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com
Om Verisec

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet.
Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London,
Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat
på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic AB är
Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information:
www.verisec.com och www.frejaeid.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/verisec/r/delarsrapport-verisec-ab--publ--1-ja...
http://mb.cision.com/Main/10789/2386130/748421.pdf
http://mb.cision.com/Public/10789/2386130/9bd837a071d9f83f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.