Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Verisec: Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 31 mars 2016

[image]

PERIODEN I SAMMANDRAG

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI - 31 MARS 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (11,2) MSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,8
(-1,8) MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -5,6 (-2,3) MSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 (-8,4)
MSEK

· Per den 31 mars 2016 uppgick likvida medel till 25,3 (31,9) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Bolaget tecknade ramavtal kring offentlig upphandling som inkluderar
samtliga myndigheter och offentliga institutioner i Storbritannien.
Ramavtalet avser bolagets lösningar kring digitala identiteter inom
Freja-familjen och är tecknat i ett partnerskap med Virgin Business
Media Ltd. Avtalet sträcker sig till och med år 2028.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

· Bolaget erhöll en första order i ett nytt partnersamarbete med SBL
som är en av de ledande återförsäljarna av IT-säkerhet i
Storbritannien. Ordern avser Freja och inkluderar Freja ID, Freja SSP
och Freja Mobile. Kunden är Central Bedfordshire Council som skall
använda Freja för att 2 500 anställda skall kunna logga in säkert
till kommunens nätverk med hjälp av mobiltelefonen.

· Bolaget erhöll en ny kund i Dubai, Förenade Arabemiraten. Bank
Saderat Dubai valde Verisec som leverantör av krypteringsutrustning
för betalsystemen. Bank Saderat Dubai är en del av Bank Saderat Iran,
som är en av de största bankerna i Mellanöstern och det är den sjätte
banken Verisec har tecknat avtal med i Förenade Arabemiraten sedan
etableringen i Dubai under andra halvåret 2015.

KOMMENTAR FRÅN VD

Inledningen på verksamhetsåret präglas alltid av en intensiv period
med marknadsaktiviteter som syftar till att bygga pipeline för
kommande kvartal. Så har också varit fallet detta år i alla länder
där vi nu finns representerade. Sammantaget under perioden
genomfördes mer än 15 större events och ett antal mindre seminarier.
Vi har fokuserat på aktiviteter inom bank- och finanssektorn, som
fortsatt står för merparten av omsättningen.

Från ett övergripande perspektiv syftar marknadsaktiviteterna till att
skapa medvetenhet om Verisec som varumärke men också till att skapa
dialog med potentiella kunder med faktiska projekt. Responsen från
aktiviteterna och uppföljningsmötena är därför goda indikatorer på
framtida affärsmöjligheter. Att etableringen följde plan under
föregående år har bidragit till att kunna maximera nyttan av
genomförda aktiviteter. Att i detta läge se ett växande antal
påbörjade projekt med nya kunder fördelat över våra regionala kontor
är därför en positiv signal givet ledtiden från etablerad kontakt
till avtalstecknande.

Under perioden har huvudkontoret som tidigare låg i Nacka påbörjat
flytten till nya kontor vid centralstationen i Stockholm. På grund av
förseningar med renovering av de nya lokalerna, blev vi tvungna att
utnyttja våra kontor i Upplands Väsby under en övergångsperiod. De
nya lokalerna kommer skapa bättre förutsättningar för möten med
kunder och för vår personal som pendlar från olika delar av regionen.

Sammanfattningsvis har första kvartalet präglats av hög aktivitet, med
flertalet påbörjade projekt. I en organisation genomsyrad av
säljkultur, är det svårt att tänka sig en bättre start på året.

Johan Henrikson, VD Verisec AB

Nacka den 16 maj 2016

Informationen är sådan som Verisec skall offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 18 maj 2016 kl. 07.30

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: Johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar
lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget
tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014
noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified
Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/verisec/r/delarsrapport-verisec-ab--publ--1-ja...
http://mb.cision.com/Main/10789/2011279/517008.pdf
http://mb.cision.com/Public/10789/2011279/b3aef522c50223d5.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.