Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Verisec: Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

PERIODEN I SAMMANDRAG

Första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 28,1 (17,7) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,6
(-7,1) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,7 (-8,7) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -6,0 (-9,1) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (-8,8)
MSEK

· Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 27,3 (5,8) MSEK
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -1,24 (-2,04) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet: 1 januari - 31 mars 2019

· JANUARI: Spelinspektionen anslöt Freja eID till sin nationella
tjänst Spelpaus.se. På webbplatsen kan spelare med hjälp av sin
e-legitimation välja att stänga av sig från spel om pengar samt från
att ta emot marknadsföring från spelbolag.

· JANUARI: Verisec slöt avtal med Nynäshamns kommun som kommer att
lägga till Freja eID som identifieringsmetod till kommunens
e-tjänster för medborgare och anställda.

· MARS: Teleste Sweden AB, en global leverantör av videoövervakning
och nätverkstjänster för publika miljöer och kollektivtrafik, kommer
använda Freja eID+ för att säkerställa identiteten hos användarna i
deras säkerhets- och övervakningssystem ConnectedZone.

· MARS: I samarbete med integrationspartnern Svensk e-identitet AB
slöt Verisec avtal med Internetstiftelsen, Alfa Kommun och Landsting
AB, Nacka kommun samt Sandvikens kommun, som därmed blir förlitande
parter i Freja eID.

· MARS: Verisec tecknade avtal med IBM om att utöka licenserna för
den internationella storbanken Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A:s
(BBVA) användning av ID-systemet Freja ID i Latinamerika och USA. Det
treåriga licensavtalet gör det möjligt att utöka antalet användare i
systemet till 40 miljoner i de aktuella länderna.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

· APRIL: Genom samarbete med integrationspartnern Svensk e-identitet
AB slöt Verisec avtal med Norrbottens e-nämnd. I och med detta kommer
de 14 kommuner som ingår i Norrbottens e-nämnd att lägga till Freja
eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster.

KOMMENTAR FRÅN VD

Första kvartalet är alltid en intensiv period med uppstart efter
julhelgerna. De interna målen och planerna för 2019 som sattes under
hösten sjösätts under kvartalet med en stor tyngdvikt på
marknadsaktiviteter. I år sammanföll denna uppstart med en intensiv
aktivitet både vad gäller våra klassiska ID-produkter och
tredjepartsförsäljningen vilket också återspeglas i omsättning och
resultatsiffror.

Planen för 2019 är enkel och en naturlig förlängning av arbetet som
påbörjades under föregående år. Värdet av Freja eID är intimt kopplat
till antalet tjänster som stödjer e-legitimationen. En stor bredd av
tjänster upplevs som värdefullt för tillkommande användare, och är en
förutsättning för regelbunden användning. Antalet tjänster växer för
varje vecka, och målen för året är ambitiösa. Mot slutet av året
skall varje svensk som skaffat Freja eID kunna använda
e-legitimationen för flertalet tjänster inom olika branscher och för
olika syften.

Ett bra exempel på marknadsaktivitet var årets upplaga av
e-legitimationsdagarna som gick av stapeln bara dagar efter
kvartalets slut. Tillsammans med DIGG - Myndigheten för digital
förvaltning och Regeringskansliet lockades över 500 deltagare till
ett fullpackat tvådagarsprogram i centrala Stockholm. Målgruppen i
detta fall var offentliga organisationer. Ett fantastiskt tillfälle
både till nya kontakter och att befästa Freja eID som en viktig
spelare i branschen.

Mina högt ställda förväntningar på tillkommande tjänsteleverantörer
under året känns väl grundade i de signaler vi får från marknaden.
Intresset kan givetvis drivas av en önskad konkurrens kring
kommersiella villkor, men vad som blir allt tydligare från
potentiella kunder är behovet av innovation. Monopol kännetecknas
sällan av förändringsbenägenhet, tvärtom strävar monopol mot
bevarande av status quo. Digitaliseringen är ingen trend som endast
gäller banker och finansiella institut. Det är en fundamental
förändring som omfattar alla branscher, och på en global skala. Att
tro att en monopolistisk lösning ska passa alla vore naivt sett till
bredden av branscher och tillämpningsområden för en digital
identitet.

Under kvartalet har vi därför fördjupat relationen med flera
existerande kunder, som blir delaktiga redan i inledningsskedet vid
utveckling av nya funktioner i Freja eID. Detta ökar chansen för att
utveckla rätt saker i rätt tid och att funktionen faktiskt kommer att
användas.

Samtidigt stärkte vi relationen med BBVA (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A), med en utökad licens för 40 miljoner användare, i
Latinamerika och USA. Freja ID, som ursprungligen togs fram 2007, har
visat sig vara konkurrenskraftig för storskalig användning på
marknader där konceptet e-legitimationer inte är lika utvecklat.
Avtalet tecknades denna gång med IBM som är BBVA:s IT-partner i
regionen.

Under kvartalet visade även försäljningen inom området
informationssäkerhet på bra utveckling. Befintliga kunder förnyade
sina kontrakt och nya tillkom, vilket stärker den löpande
intjäningen.

Inledningen på året har således haft positiva signaler från alla
verksamhetsgrenar vilket syns tydligt i det kraftigt ökade
omsättningssiffrorna, men givetvis också på resultatet.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019, kl. 07:30
CEST genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på
Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information:
www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs
Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka
e-post till certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/verisec/r/delarsrapport-verisec-ab--publ--1-j...
https://mb.cision.com/Main/10789/2804881/1038313.pdf
https://mb.cision.com/Public/10789/2804881/951e9a05720ba088.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.