Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Verisec: Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli - 30 september 2019

PERIODEN I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (19,8) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1,1
(-2,4) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,5 (-4,1) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -2,2 (-4,2) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (-3,4)
MSEK

· Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 11,0 (32,8)
MSEK

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,44 (-0,88) SEK

Nio första månaderna: 1 januari - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 80,1 (56,8) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -8,2
(-16,3) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -18,2 (-21,3) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -14,9 (-22,1) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,1
(-17,3) MSEK

· Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 11,0 (32,8)
MSEK

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -3,06 (-4,85) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet: 1 juli - 30 september
2019

· JULI: Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, beviljade stöd till
två av Verisecs ansökningar om innovationsbidrag. De två projekt som
beviljats totalt 2,1 MSEK i statligt stöd är innovationer inom fysisk
identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering.

· JULI: Verisec inledde samarbete med Pulsen Integration AB som i
och med detta kommer kunna erbjuda Freja eID till sina kunder inom
både offentlig och privat sektor.

· AUGUSTI: Verisec lanserade en ny funktion i Freja eID med syfte
att förenkla hur privatpersoner styrker sin identitet gentemot
varandra online och i fysiska sammanhang. Den nya funktionen är en
del av utvecklingsprojektet "Digital bärare av fysiskt ID", som
genomförs med stöd från Vinnova. Funktionen lanserades i ett första
stadie för att kunna hålla användartester inför fortsatt utveckling.

· AUGUSTI: Freja eID blev, genom våra nordiska integrationspartners,
aktiv med sin första anslutna kund i Norge - Resurs Bank AB.

· SEPTEMBER: Lunds universitet valde Freja eID+, som initialt ska
fungera som en e-legitimation i tjänsten för universitetets personal.
I förlängningen kan Freja eID användas som identitetslösning för
universitetets alla användare och tjänster.

· SEPTEMBER: Verisec lanserade ny teknik för snabbare internationell
expansion av Freja eID. Med tekniken kan man snabbt och säkert
utfärda en e-legitimation med hjälp av det datachip som finns i
biometriska pass. Lanseringen skedde på Androidplattformen för
användare i Danmark, Finland och Storbritannien.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

· OKTOBER: Verisec slöt avtal med Visma Consulting AB som därmed
kommer erbjuda Freja eID i deras utbud av säkra lösningar för
autentisering, inloggning och signering inom privat och offentlig
sektor.

· OKTOBER: AB Svenska Spel gick live med Freja eID och gjorde det
därmed möjligt för deras kunder att använda Freja eID hos både
Svenska Spel Tur och Svenska Spel Sport & Casino.

· OKTOBER: Verisec tecknade partneravtal med IT Omsorg i Stockholm
AB gällande Freja eID+. IT Omsorg kommer att erbjuda vårdgivare och
dess anställda Freja eID+ för åtkomst till olika e-tjänster inom vård
och omsorg.

· OKTOBER: Genom ett samarbete mellan Verisec, Tieto Sweden AB och
Tromb AB lanserades Solo Reset - en molnbaserad e-tjänst i form av en
självserviceportal för lösenordsåterställning. Genom Freja eID
garanteras att identitetens tillförlitlighet är absolut vilket
möjliggör säker självbetjäning.

KOMMENTAR FRÅN VD

Det tredje kvartalet uppvisar en god tillväxt i förhållande till samma
period föregående år. Sommarmånaderna är traditionellt inga starka
månader, men uppvägs av den goda utvecklingen inom våra traditionella
områden. Samtidigt har utvecklingen av Freja eID pågått i oförminskad
takt vilket stärker budskapet framöver.

Möjlighet att utfärda en e-legitimation med hjälp av den biometriska
information som ligger i passet lanserades under perioden. Tekniken
som ligger till grund för detta kallas NFC och används för trådlös
kommunikation mellan enheter. Detta öppnar flera möjligheter
framöver. På kort sikt har det inneburit en lansering i Danmark,
Finland och Storbritannien med marginell påverkan på kostnaderna. På
längre sikt öppnar sig möjligheter på fler marknader men också i nya
tillämpningar för den digitala e-legitimationen.

En av de stora trenderna vi ser på marknaden för identiteter är mötet
mellan den digitala och den fysiska världen. I sammanhanget
e-legitimationer innebär detta flera utvecklingsspår där
e-legitimationen nu kan börja ta plats i den fysiska världen. Ett av
projekten med Vinnova adresserar just denna trend.

Traditionella användningsområden för körkort eller pass som
identitetsbärare börjar nu ifrågasättas. Att kunna nyttja sin
e-legitimation i fysiska sammanhang för ålderskontroll, medlemskap i
kundklubbar eller postutlämning blir mer efterfrågade. I takt med
digitaliseringen ökar också önskemål kring att identifiera sig i
förhållande till andra privatpersoner. Detta är ett helt nytt
tillämpningsområde, men inte överraskande, givet att vi köper/säljer
eller dejtar allt mer flitigt på nätet. Trygghet är ett av våra
grundläggande behov som Freja eID kan bidra med.

På samma sätt ser vi också projekt hos våra kunder där möjligheten att
låsa upp fysiska dörrar efterfrågas för att kunna spåra vem som
besökt exempelvis en vårdtagare.

Yrkesroller är ytterligare en trend inom e-legitimationer, som varit
kraftigt eftersatt i Sverige. I grunden handlar det om behovet av en
digital legitimation som speglar yrkesrollen snarare än den privata
identiteten. I ett praktiskt sammanhang handlar det om att tjänstemän
inte vill figurera med sitt personnummer på beslut som fattas i en
professionell kapacitet.

I första hand handlar det om cirka 1,6 miljoner anställda inom svensk
offentlig sektor. Diskussionen har pågått under de 25 år som jag
varit verksam i branschen. Med projektet tjänstelegitimation har vi
tillsammans med Vinnova bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete
under hela tredje kvartalet. Flertalet intresseorganisationer och
potentiella kunder har varit delaktiga under utvecklingsprocessen och
inom kort testas lösningen med den första pilotkunden. Målsättningen
är att funktionen skall släppas i skarp produktion till årsskiftet.

Innovation skall inte vara för sin egen skull. Exemplen ovan, som
drivs tillsammans med Vinnova, handlar inte bara om att attrahera
fler förlitande parter, utan även om att bidra direkt till fler
användare. Samtidigt tydliggörs differentieringen av Freja eID i
förhållande till konkurrensen. Sammantaget känner jag en stor
optimism avseende framtiden med tanke på vad vi hittills åstadkommit.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, november 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019, kl.
07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på
Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser
Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring
08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com |
www.verisec.com/sv/finansiell-info

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/verisec/r/delarsrapport-verisec-ab--publ--1-j...
https://mb.cision.com/Main/10789/2955634/1136987.pdf
https://mb.cision.com/Public/10789/2955634/8ba580e5ce2d6925.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.