Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-20

Vertiseit; Delårsrapport januari - juni 2020

För 34:e kvartalet i rad levererar Vertiseit tillväxt i bolagets återkommande SaaS-intäkter - en tillväxt väl i linje med bolagets långsiktiga mål. Påverkan från spridningen av coronaviruset har, som tidigare kommunicerats, medfört en lägre omsättning inom affärsområdena Agency och Systems. Sammantaget uppvisar bolaget fortsatt lönsamhet med en rörelsemarginal på drygt 13 procent under kvartalet. Bedömningen kvarstår att Vertiseit under 2020 kommer att uppvisa ett positivt rörelseresultat med fortsatt växande återkommande intäkter.

KVARTALET APRIL - JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,7 MSEK (25,3)
 • Återkommande intäkter (SaaS) ökade med 1,2 MSEK till 7,6 MSEK (6,4)
 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 31,4 MSEK (25,8), en ökning med 21,5 procent
 • De årligen återkommande intäkterna (ARR) växte sekventiellt med 3,3 procent (1,7) jämfört med föregående kvartal
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,5 MSEK (4,1), och rörelsemarginalen till 13,5 procent (16,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (3,2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,12 SEK respektive 0,11 SEK (1,01 respektive 0,85)

HALVÅRET JANUARI - JUNI 2020

 • Nettoomsättningen ökade till 42,7 MSEK (42,6)
 • Återkommande intäkter (SaaS) ökade med 3,2 MSEK till 15,6 MSEK (12,3)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (4,9), och rörelsemarginalen till 9,8 procent (11,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (3,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 SEK respektive 0,20 SEK (2,07 respektive 1,75)

KOMMENTAR FRÅN VD JOHAN LIND

”Efter ett kvartal som varit mycket utmanande för många av våra kunder till följd av den pågående spridningen av coronaviruset är det glädjande att vi för 34:e kvartalet i rad uppvisar sekventiell tillväxt i våra årligen återkommande intäkter inom SaaS-affären. De årligen återkommande intäkterna (ARR) uppgick vid utgången av kvartalet till 31,4 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 21,5 procent jämfört med föregående år, helt i linje med våra långsiktiga mål. Med fortsatt tillväxt under lönsamhet står vi väl rustade inför framtiden,” kommenterar Johan Lind, VD i Vertiseit.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN MED ANLEDNING AV CORONA
Som tidigare kommunicerats har många av Vertiseits kunder drabbats hårt av utbrottet av coronaviruset, vilket medför en negativ finansiell påverkan på Vertiseits verksamhet. I det korta perspektivet innebär detta minskade intäkter inom verksamhetsområdena Agency och Systems. De återkommande SaaS-intäkterna bygger på långa kontrakt, vilket innebär att dessa främst kan komma att påverkas genom en lägre tillväxttakt samt risk för bortfall först i ett utdraget scenario där bolagets kunder inte kan leva upp till sina kontrakterade åtaganden.

Vertiseit har vidtagit åtgärder såsom bland annat införande av korttidsarbete för att anpassa bolagets kostnadsstruktur och samtidigt behålla kompetens. Detta tillsammans med bolagets starka finansiella ställning innebär att bolaget står väl rustat för att hantera denna utmanande tid. Vår fortsatta bedömning är att Vertiseit under 2020 kommer att uppvisa ett positivt rörelseresultat med fortsatt växande återkommande intäkter.

INBJUDAN TILL INVESTERARPRESENTATION
Vertiseit bjuder på rapportdagen in till en investerarpresentation där Johan Lind, VD, och Jonas Lagerqvist, CFO, presenterar delårsrapporten för det första halvåret 2020. I anslutning till presentationen finns det möjlighet att ställa frågor.

Videokonferens
Tid: Torsdagen den 20 augusti, kl 10.00 – 11.00
Anmälan: För anmälan till presentationen – klicka här – eller besök corporate.vertiseit.se där länk till anmälan finns.

Länkar


Länk till sidan där rapporten finns tillgänglig

Kontakter


Johan Lind, CEO / Mediakontakt
johan.lind@vertiseit.se
+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig
jonas.lagerqvist@vertiseit.se
+46 732 036 298

Certified Adviser 
Redeye AB
certifiedadviser@redeye.se
+46 8 121 57 690

Om oss


Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och lösningar för digital kommunikation i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 60 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi hade under perioden 2012-2019 en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 30,3 procent (CAGR). 2019 uppgick koncernens nettoomsättning till 83,3 miljoner SEK och rörelsemarginalen till 9,2 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)
Telefon: +46 340 848 11
E-post: info@vertiseit.se
Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden
Org.nr: 556753-5272
www.vertiseit.se
corporate.vertiseit.se

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-20 07:30 CEST.

Bifogade filer


Delårsrapport Vertiseit - januari-juni 2020

Författare Vertiseit

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.