Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

VERTISEIT DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

Under det tredje kvartalet ökade Vertiseits årligen återkommande SaaS-intäkter (ARR) med 108 procent till 66 MSEK. Den sekventiella tillväxten uppgick till 6 procent jämfört med föregående kvartal. Vid bolagets kapitalmarknadsdag den 5 oktober presenterades koncernens nya strategi för global tillväxt tillsammans med nya långsiktiga och finansiella mål. Efter kvartalets utgång beslutade en extra bolagsstämma om en riktad nyemission till institutionella och professionella investerare som kommer att tillföra bolaget 100 MSEK före emissionskostnader.

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2021

 • Årligen återkommande intäkter (SaaS) ökade med 11,3 MSEK till 19,0 MSEK (7,8) jämfört med motsvarande period föregående år
 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 65,9 MSEK (31,8), en ökning med 107,6 procent
 • De årligen återkommande intäkterna (ARR) växte sekventiellt med 6,2 procent (1,3) jämfört med föregående kvartal
 • Justerat för förvärv ökade de årligen återkommande intäkterna (ARR) organiskt med 18,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år
 • Nettoomsättningen ökade med 168,5 procent till 39,2 MSEK (14,6)
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (3,2), och EBITDA-marginalen uppgick till 10,4 procent (22,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (1,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 SEK respektive 0,07 SEK (0,12 respektive 0,11)

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

 • Årligen återkommande intäkter (SaaS) ökade med 17,4 MSEK till 40,6 MSEK (23,2)
 • Nettoomsättningen ökade med 48,1 procent till 84,8 MSEK (57,3)
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,6 MSEK (9,9), och EBITDA-marginalen till 10,2 procent (17,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (4,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 SEK respektive 0,15 SEK (0,34 respektive 0,31)

KOMMENTAR FRÅN VD JOHAN LIND
De årligen återkommande SaaS-intäkterna (ARR) ökade med 108 procent jämfört med föregående år och justerat för förvärv fortsatte vi att växa organiskt inom samtliga verksamhetsområden. Vi genomförde bolagets första kapitalmarknadsdag där koncernens nya strategi för global tillväxt presenterades. Genom den beslutade riktade nyemissionen stärker vi ägarbasen med flera institutionella och professionella investerare, samtidigt som bolaget tillförs 100 MSEK före emissionskostnader. Ett viktigt steg i att accelerera tillväxttakten för att nå vårt mål att bli det världsledande plattformsbolaget inom Digital In-store,” kommenterar Johan Lind, VD i Vertiseit.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Vertiseit tecknade under det tredje kvartalet avtal med Svenska Mässan Gothia Towers avseende ett helhetsåtagande för den digitala kundupplevelsen i koncernens verksamheter
 • Den 5 oktober presenterade Vertiseit, vid bolagets kapitalmarknadsdag, en ny strategi för global tillväxt, samt nya långsiktiga och finansiella mål
 • Den 21 oktober beslutade Vertiseits extra bolagsstämma bland annat om genomförandet av en riktad nyemission till institutionella och professionella investerare, vilket tillför bolaget 100 MSEK före emissionskostnader

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN VIA VIDEOKONFERENS
Vertiseit bjuder in till en investerarpresentation där Johan Lind, VD, och Jonas Lagerqvist, CFO, presenterar bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. I anslutning till presentationen finns det möjlighet att ställa frågor.
Tid: Onsdag den 3 november, kl 09.00 – 10.00
Anmälan: För anmälan och instruktion för anslutning till presentationen – klicka här – eller besök corporate.vertiseit.se där länk till presentationen finns.

Länkar


Länk till Vertiseit Investor Relations där rapporten finns tillgänglig

Kontakter


Johan Lind, Group CEO / Mediakontakt
johan.lind@vertiseit.se
+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig
jonas.lagerqvist@vertiseit.se
+46 732 036 298

Certified Adviser 
Redeye AB
certifiedadviser@redeye.se
+46 8 121 57 690

Om Vertiseit


Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Retail Digital Signage i Europa. Genom dotterbolagen Dise och Grassfish tillhandahåller koncernen mjukvara för Digital In-store och relaterade konsulttjänster. Bland bolagets kunder återfinns globala varumärken och retailers som nyttjar bolagets produkter och tjänster för att möjliggöra en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet för en stärkt kundupplevelse. Bolaget har idag +120 medarbetare i Sverige, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2020 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 29 procent (CAGR). 2020 uppgick koncernens nettoomsättning proforma till 134 miljoner SEK och EBITDA-marginalen till 18 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)
Telefon: +46 340 848 11
E-post: info@vertiseit.se
Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden
Org.nr: 556753-5272
www.vertiseit.se
corporate.vertiseit.se

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-03 07:30 CET.

Bifogade filer


Vertiseit Delårsrapport Q3 2021

Författare MFN