Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

Vestjysk Bank A/S: Vestjysk Banks halvårsrapport 2019

Vestjysk Banks halvårsrapport 2019

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S

21. august 2019

Vestjysk Banks halvårsrapport 2019

Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2019 et resultat efter skat på 163
mio. kroner. Bankens resultat før nedskrivninger udgjorde 212 mio. kroner i
1. halvår 2019. Nedskrivningsbehovet er generelt på et væsentligt lavere
niveau end i 1. halvår 2018, og set i lyset af landbrugserhvervets
historiske økonomiske udfordringer, vurderes bankens resultat efter skat i
1. halvår 2019 samlet set at være tilfredsstillende.

1. Resultat efter skat på 163 mio. kroner (119 mio. kroner i 1. halvår
2018), hvilket giver en forrentning af egenkapitalen efter skat på
12,3 procent.
2. Basisindtægter på 453 mio. kroner (458 mio. kroner i 1. halvår 2018).
3. De samlede omkostninger udgør 241 mio. kroner i 1. halvår 2019 mod
234 mio. kroner i 2018, hvilket giver en omkostningsprocent på 53,1
(51,1 procent i 1. halvår 2018). Stigningen i omkostningerne kan for
hovedparten henføres til stigende IT-omkostninger til bankens
IT-central, hvor udgifter til compliance og især
anti-hvidvaskforanstaltninger er steget til et nyt niveau. Denne
tendens forventes at fortsætte i 2019 og de nærmeste år.
4. Basisresultat før nedskrivninger på 212 mio. kroner (224 mio. kroner
i 1. halvår 2018). Forskellen stammer fra engangsindtægt i 2018 under
andre driftsindtægter.
5. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 37 mio. kroner (95
mio. kroner i 1. halvår 2018). Nedskrivninger på landbrug udgør
fortsat den største andel af nedskrivningerne, hvori også
Finanstilsynets justeringer af hektarprisen er indregnet.
6. Bankens kapitalkrav er på 13,2 procent, hvilket består af et
individuelt solvensbehov på 10,2 procent, en generel
kapitalbevaringsbuffer på 2,5 procent og en kontracyklisk buffer på
0,5 procent.
7. Bankens kapitalprocent er 18,6, hvilket indebærer en overdækning på
5,4 procentpoint, svarende til 763 mio. kroner.
8. Bankens NEP-kapitalprocent udgør 18,9 procent. NEP-kravet er indfaset
med 0,625 procent, som tillægges kapitalkravet. NEP-kravet udgør 13,8
procent. Overdækningen er herefter 5,1 procent, svarende til 728 mio.
kroner.
9. Banken har en LCR på 236,5 procent mod et krav på 100 procent.

Forventninger til 2019
Som meddelt i selskabsmeddelelse af 28. juni 2019 opjusterede banken
forventningerne til resultatet for 2019, som følge af kommende salg af 75 %
af Vestjysk Banks aktier i Sparinvest Holdings SE, med 135 mio. kroner.
Vestjysk Bank forventer nu et resultat efter skat for 2019 i den øvre del
af intervallet 360-410 mio. kroner.

Myndighedsgodkendelserne for salget af aktierne i Sparinvest Holdings SE er
opnået efter afslutningen af 1. halvår, hvorfor transaktionen gennemføres
endeligt i 3. kvartal 2019.

Henvendelser

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet
til administrerende bankdirektør jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.

Vestjysk Bank A/S

Kim Duus                                       Jan Ulsø Madsen

Formand                                        Adm. bankdirektør

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk

 

Vedhæftet fil

* Vestjysk Bank 1. halvår 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.