Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Veteranpoolen AB: Produktionsdata för januari 2020

Veteranpoolen AB producerade ca 43 500 timmar under januari 2020 att
jämföras med ca 51 500 timmar januari 2019. Producerade timmar avser
utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 februari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/produktionsdata-for-januar...

Författare AktieTorget News