Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

VibroSense: Delårsrapport 1

2017-07-01 - 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB med
organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten
avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar
brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)

· Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt
försäljningsintäkter uppgick till 99 300 (392 925) SEK.

· Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden
uppgick till 99 300 (392 925) SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 273 208 (- 1
069 000) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 (-0,14) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 87,0 (88,2) %.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet
2017/18: 8 959 680 (7 466 400) aktier. Totalt antal aktier i
VibroSense per den 30 september 2017: 8 959 680 (7 466 400).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30)

· VibroSense meddelar i slutet av juli 2017 att Hematologen på
Skånes universitetssjukhus i Lund har erhållit etiskt godkännande att
genomföra en pilotstudie med VibroSenses instrument VibroSense Meter.
Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av
cellgifter vid behandling av cancer.

· VibroSense meddelar i slutet av augusti 2017 att Bolaget beslutat
att inkludera funktionalitet för att undersöka händer i det nya
instrumentet, vilket planeras att lanseras under det fjärde kvartalet
2017. Beslutet innebär att CE-märkning av det nya instrumentet
senareläggs till första kvartalet 2018.

· VibroSense informerar om att den första patienten har undersökts i
pilotstudien på Hematologen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

· Den 29 september 2017 håller VibroSense årsstämma. Kommuniké från
årsstämma finns tillgänglig på VibroSenses (www.vibrosense.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· VibroSense meddelar i början av oktober 2017 att Bolaget, som ett
led i förberedelser inför lansering av Bolagets kombinerade fot- och
handinstrument, inlett samarbete med två europeiska återförsäljare.

VD Toni Speidel har ordet

Vi har nu avslutat verksamhetsårets första kvartal och jag tar därför
tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga
händelser samt uppdatera om den utveckling som sker.

Intresset för vårt kommande instrument är stort och under vår pågående
pre-lansering upptäckte vi att det fanns ett ännu större intresse för
ett kombinerat instrument som kan undersöka både fötter och händer.
Läkarna ser också detta som en mycket värdefull funktion för så
kallad differentialdiagnostik.

Vid insamlingen av klinisk referensdata till vårt nya instrument
(normal-material) har vi registrerat data för både fötter och händer.
Vi har snart ett av väldens största samlade referensmaterial inom
området. I augusti beslutade vi därför att lägga till funktionalitet
för att undersöka både händer och fötter i det nya instrumentet.

Vi kommer nu kunna erbjuda marknaden ett synnerligen kraftfullt
instrument som baseras på mer än 30 års klinisk forskning med
egenutvecklade algoritmer och referensdata. Vår plan är att leverera
vårt nya CE-märkta instrument till utvalda kunder redan under våren
2018. Lanseringen av det nya systemet inleds dock under Q4 2017 med
hjälp av en förserie som skall tillverkas inom kort.

Det nya instrumentet har fler och bättre funktioner vilket även
medfört ett intresse hos våra befintliga kunder. Ett samarbete har
nyligen inletts med Arbets- och Miljömedicin i Göteborg och Umeå som
skall utvärdera det nya instrument och hjälpa oss med att skräddarsy
screening med vårt instrument inom affärsområdet vibrationsskador.

Som ett led i lanseringen av det nya fot- och handinstrumentet har vi
inlett ett samarbete med två återförsäljare som verkar i
Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.

Det är svårt att inte ryckas med av det stora underliggande behovet av
tidig diagnostik av begynnande nervskador i händer och fötter. Enligt
officiell statistik finns det mellan 500 miljoner och 1 miljard
berörda människor i världen. Vårt mål är att satsa på fyra större
affärsområden, vibrations-skador, diabetes, behandling av cancer med
cellgifter samt klinisk neurofysiologi och neurologi.

Av dessa affärsområden bedömer vi att det finns ett akut behov av vår
teknologi inom vibrationsskador och cancerbehandling med cellgifter.
Det största behovet finns fortfarande inom diabetes med alla dess
former. Idag uppskattas att 7 % av världens befolkning har diabetes,
en epidemi som dessutom hela tiden ökar.

Under det gångna kvartalet erhöll Hematologiavdelningen vid Skånes
universitetssjukhus i Lund ett etiskt tillstånd för en cancerstudie
med VibroSense Meter. Studien är tänkt att göras med syftet att mäta
graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer.
Nervskador orsakade av cellgifter är ett stort problem inom
cancervården idag och det finns ett uttalat behov att kunna mäta och
kvantifiera graden av nervskador.

Studien går bland annat ut på att undersöka hur olika doser av
cellgifter ger upphov till så kallad Chemo-therapy Induced Peripheral
Neuropathy (CIPN). Detta är en viktig studie för oss eftersom det
öppnar upp ytterligare ett område för vår metod och vårt instrument.
Dels kan instrumentet komma att användas i studier och dels i ett
senare skede även i den kliniska vården av patienter som behandlas
med cytostatika-läkemedel.

Studien på Hematologen har startats med rekordfart och första
patienten undersöktes under september månad. Detta vittnar om ett
potentiellt stort intresse att förbättra behandlingar med cellgifter
för att reducera graden av komplikationer i form av nervskador.

Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss med bl.a. lansering av
vårt nya fot- och handinstrument. Jag har stor tilltro till
VibroSense och vill passa på att tacka er aktieägare för det intresse
som visas.

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics AB

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 - 650 14 12,
info@vibrosense.com

www.vibrosense.com
Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 oktober 2017.

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför
medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid perifer
sensorisk neuropati, dvs nervskador i händer och fötter till sjukhus,
diabetesmottagningar, företagshälsovård, vårdcentraler och forskare.
Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i
Malmö, Sverige

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/delarsrapport-1,c2378462
http://mb.cision.com/Main/12123/2378462/743653.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.