Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

VibroSense: Delårsrapport 1 2019-07-01 - 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ)
med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten
avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar
brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)

· Totala rörelseintäkter uppgick till 317 359 (96 383) SEK och
består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och
handinstrument.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 341 368 (-1
334 482) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,14) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 92,3 (84,8) %.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet
2019/20: 12 302 009 (9 712 113) aktier. Totalt antal aktier i
VibroSense per den 30 september 2019: 12 302 009 (9 712 113).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· VibroSense meddelar den 24 juli 2019 att Institutet för Arbets-
och Miljömedicin på Lübeck universitetssjukhus (LIOH, Lübeck
Institute of Occupational Health) ska göra en stor studie med hjälp
av VibroSense Meter II. Syftet med studien är att undersöka hur man
kan förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg.
Studien inleds med en pilotstudie där man hyr ett VibroSense Meter
II-system under fyra månader med en option att därefter köpa
instrumentet.

· Den 8 augusti 2019 meddelar VibroSense att bolaget har anställt
Charlotta Landoff Bach som Senior Product Manager. Charlotta har
gedigen erfarenhet av medicinteknik och diabetesmarknaden och hon
tillträder tjänsten i oktober 2019.

· Den 19 augusti 2019 meddelas att en publicerad studie författad av
forskare på Arbets- och Miljömedicinkliniken på Sahlgrenska
universitetssjukhuset ger ett starkt stöd för VibroSense Dynamics nya
metod för snabb undersökning (screening) av vibrations-exponerade
arbetstagare. Screeningmetoden som utvecklas av VibroSense
tillsammans med två företag inom företagshälsovården i Sverige,
innebär att en undersökning kan göras på mindre än 10 minuter.
Metoden kommer att bli viktig för VibroSense expansion i bland annat
Tyskland.

· Den 3 september 2019 informerar VibroSense att sektionen för
miljö- och arbetsmedicin på Oslos universitetssjukhus köper ett
fullbestyckat VibroSense Meter II-system med leverans i slutet på
september 2019. I beställningen ingår licenser för både hand- och
fotmätning samt ett så kallat "travel kit" med en PC. Ordervärdet
ligger i nivå med bolagets listpriser.

· VibroSense meddelar den 12 september 2019 att
Företagshälsovårdskoncernen Avonova Hälsa AB tecknar licensavtal med
VibroSense Dynamics på inledningsvis 24 instrument. Avonova har
beslutat att sätta upp en rikstäckande organisation för
hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. Licensavtalet
omfattar initialt 36 månader med möjlighet till förlängning. Avtalet
påverkar VibroSense Dynamics resultat för innevarande räkenskapsår
positivt.

· Den 19 september 2019 meddelas att VibroSense Dynamics förstärker
organisationen med Hans Wallin som ny VD. Hans Wallin tillträder
tjänsten som VD senast den 1 januari 2020 då han lämnar sitt tidigare
uppdrag som General Manager - Global Bone Cement, för Zimmer Biomet.
Hans Wallin som har gedigen erfarenhet både från att leda
organisationer och av marknadsföring och försäljning av
medicintekniska produkter, kommer tillföra VibroSenses mycket
värdefull kompetens.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· VibroSense meddelar den 2 oktober 2019 att överläkaren vid Skånes
universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, genomför en studie med
VibroSense Meter där han drar slutsatsen att bolagets instrument kan
användas i stället för "Gold standard" för tidig upptäckt av
nervskador i fötter orsakade av typ 1 diabetes. Resultaten
redovisades på världens näst största diabeteskongress, EASD, i
Barcelona den 17 september 2019. Slutsatsen var bland annat att
VibroSense teknologi och instrument kan användas i stället för
nervlednings-undersökningar för tidig diagnostik av nervskador i
fötter orsakade av typ 1 diabetes.

· Den 9 oktober 2019 meddelar VibroSense via ett nyhetsbrev att
bolaget genomför sin affärsplan och når uppsatta mål. Efter ett
intensivt år bedömer bolaget att förut-sättningarna att lyckas är
bättre än någonsin vilket beror på det senaste årets framsteg inom
försäljning, marknadsföring, finansiering och forskning utförd av
bolagets forskningspartners. En kvalificerad förstärkning av
organisationen och styrelsen är ytterligare positiva faktorer för
bolagets utveckling de kommande åren.

VD Toni Speidel har ordet

Det första kvartalet har startat med en rivstart, vilket ligger helt i
linje med vår strategi för innevarande bokslutsår "att gå ut stenhårt
och sedan bara öka" (för att travestera en gammal skidåkare). Under
det gångna kvartalet har vi arbetat med att ta hem viktiga affärer,
förstärka vår organisation och stödja pågående kliniska studier.

Utöver att ha fått bolagets största order någonsin på 24 enheter från
Avonova Hälsa AB, har vi också hyrt ut ett instrument till Lübeck
Institute of Occupational Health (LIOH) i Tyskland. Deras målsättning
är att utvärdera VibroSense Meter II för att se om instrumentet kan
användas som ett stöd för att kunna undvika nervskador orsakade av
vibrerande verktyg. Detta är oerhört intressant för VibroSense
eftersom Tyskland är en stor marknad med många viktiga företag, inte
minst inom fordons- och bilindustrin.

Under perioden har vi också rekryterat två mycket erfarna personer
inom internationell försäljning och marknadsföring, en VD, Hans
Wallin och en Produktchef, Charlotta Landoff Bach som vi kommer
presentera lite närmare senare i höst. Som en extra liten krydda kan
nämnas att Hans och Charlotta tidigare har arbetat tillsammans på
Zimmer Biomet och jag ser verkligen fram emot att få arbeta med dem
båda.

På forskningsfronten presenterade överläkare Dr Eero Lindholm
resultatet från en riktig intressant studie där hans slutsats är att
vår VibroSense Meter var lika bra på att upptäcka förändringar i
nervledningsfunktionen som den specialistundersökning som idag anses
vara den bästa (Gold Standard) för att diagnostisera nervskador i
fötterna orsakade av diabetes. Dr Lindholm presenterade sina resultat
i mitten av september på den stora diabeteskongressen EASD (European
Association for the Study of Diabetes) som i år hölls i Barcelona.
VibroSense ställde som vanligt ut på EASD för att visa och
demonstrera sin teknologi och sitt instrument. En allmän slutsats och
betraktelse från vårt deltagande är att det kändes som att vi är på
väg att få acceptans för vår teknologi. VibroSense bemöttes med
betydligt större respekt och intresse från forskarna jämfört med
tidigare år. Jag tolkar detta som att man nu börjar förstå att vår
teknologi är kraftfull och kan användas för att göra helt nya
kliniska upptäckter.

Vidare på temat diabetes har vi precis kommit tillbaka från Robin
Bryntesson träningsläger Sockertoppen i Östersund som regelbundet
anordnas för barn och ungdomar med diabetes. Robin Bryntesson är en
före detta elitskidåkare som har haft diabetes under hela sin
karriär. I år höll man för första gången ett läger för vuxna med
diabetes och vi på VibroSense var inbjudna för att presentera vår
teknik och vårt instrument. För min personliga del kändes vårt
deltagande på Sockertoppen som väldigt viktigt och lärorikt. Robin
och hans fru Frida gör en oerhört stor insats för barn och ungdomar
som har diabetes och jag kan bara ödmjukt lyfta på hatten och tacka
för att VibroSense fick vara med på ett Sockertoppsläger. Det gör jag
gärna om.

Under den närmaste tiden kommer bolaget arbeta med att slutföra
framtagningen undersökningen HAVS Screening som blir ett värdefullt
tillskott till bolagets erbjudande till kunder inom
företagshälsovården. Vi arbetar även vidare med att leverera system
till Avonova samt med att assistera dem i deras introduktion av
VibroSense Meter II i Sverige.

För att säkerställa framtida leveranser är vi också mitt i
produktionen av nästa serie VSM II-system. Vi planerar dessutom att
introducera VSM II i en klinisk diabetesverksamhet och inför detta
arbetar vi med att ta fram en anpassad undersökning som vi valt att
kalla Diabetes Screening.

Lördagen den 9 november kommer vi ställa ut på världsdiabetesdagen på
Hotel Quality View vid Hyllie i Malmö. Till detta hälsar vi alla
hjärtligt välkomna att besöka oss för att testa sig på vår nya
VibroSense Meter II. Jag vill också flagga upp för den stora TV-galan
"Diabeteskampen" som hålls på Globen i Stockholm den 14/11.

Slutligen arbetar vi vidare med att genomföra vår affärsplan där vi nu
lagt till ett patientperspektiv som stöd för att introducera vårt
system kliniskt inom diabetes. Vi har en intensiv höst, vinter och
vår framför oss och jag känner mig mer hoppfull än någonsin.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument
vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken
på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan
sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller
fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/delarsrapport-1-2019-07-01---201...
https://mb.cision.com/Main/12123/2951386/1134013.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.