Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-28

VibroSense: Emissionen av units övertecknad

Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense") emission av
units avslutades den 21 mars 2017. Emissionen tecknades till cirka
26,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 174 procent. Genom
emissionen nyemitteras 1 493 280 B-aktier och 746 640
teckningsoptioner av serie TO 1. Bolaget tillförs därmed initialt
cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,2
MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 28 mars
2017.

Toni Speidel, VD i VibroSense, kommenterar

- Jag vill tacka alla som tecknat i emissionen, det är glädjande att
se intresset för VibroSense. Genom emissionslikviden vi tillförs har
vi bland annat resurser att finansiera slututveckling, CE-märkning
och produktionsuppstart av vårt fotinstrument, vilket vi planerar att
lansera under slutet av 2017.

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till 26 692 435 SEK inklusive teckningsåtagande,
motsvarande en teckningsgrad om 174,39 procent, vilket innebär att 1
493 280 B-aktier och 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1
nyemitteras. 719 214 units, det vill säga 1 438 428 aktier och 719
214 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 96 procent av
emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt.
VibroSense tillförs därmed initialt 15 306 120 SEK före
emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK. Tilldelningen sker i enlighet
med de principer som angetts i bolagets memorandum. De som tilldelas
aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 28 mars
2017. Tecknare som inte tilldelas aktier och teckningsoptioner
erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När VibroSenses emission har registrerats hos Bolagsverket kommer
bolagets totala antal aktier att uppgå till 8 959 680 stycken.
Härutöver finns 746 640 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.
Aktiekapitalet ökar med 149 328 SEK från 746 640 SEK till 895 968
SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod:
SE0009663784) är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget
i slutet av april 2017. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO
1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs
om 10,25 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan
äga rum från och med den 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till VibroSense i
samband med emissionen av units.

För frågor avseende emissionen av units, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För frågor avseende VibroSense, vänligen kontakta

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 mars 2017.

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför
medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid
nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar,
företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget
grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö,
Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/emissionen-av-units-overtecknad,c...
http://mb.cision.com/Main/12123/2225691/649249.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.