Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

VibroSense: Försämrad känsel i fötter hos barn med diabetes kan hittas tidigt med skånsk diagnostik-metod

I en masteruppsats från Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet
har känsel i fötter och händer undersökts hos skånska barn med typ 1
diabetes. Preliminära data från studien visar att man redan i barn-
och ungdomsåren kan ha nedsatt känsel, vilket kan tyda på tidiga
former av så kallad diabetesneuropati. Upptäckten har gjorts i en
pågående studie som utförs i samarbetet mellan barnkliniken och
avdelningen för handkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Malmö
tillsammans med VibroSense Dynamics AB.

Känselnedsättning i framför allt fötter kan vara ett tecken på en
begynnande nervskada orsakad av diabetes. En fullt utvecklad
nervskada, perifer neuropati, drabbar många diabetespatienter och kan
leda till svårläkta sår i fötter, varför tidig upptäckt av neuropati
är viktigt. I uppsatsen framhålls att dagens metoder för att finna
neuropati i fötter är otillräckliga. Studiens fynd kommer att
bekräftas med upprepade mätningar och undersökningar av ett större
antal barn med diabetes typ 1.

Studien är gjord av läkarstudent Erik Ising under handledning av
överläkare Helena Elding Larsson på barnkliniken och Lars Dahlin,
professor i handkirurgi, på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Uppsatsen syftade till att undersöka i vilken utsträckning barn med
diabetes typ 1 redan i tidig ålder visar tecken på känselnedsättning
i fötter och i händer.

Studien visar att en metod som utvecklats i Malmö, MultiFrekvens
Vibrametri, kan finna känselnedsättning i tidigt skede och att den
teknik som i stor utsträckning används idag, monofilament, uppvisar
en mindre känslighet att upptäcka känselstörningar. Förhoppningen är
att finna barn med tidiga tecken på nervskador, periferi neuropati,
för att i största möjliga mån undvika att skadorna blir utbredda och
permanenta. Preliminära data från studien visar att en del barn med
diabetes uppvisar tecken på försämrad känsel i fötterna. Fynden skall
bekräftas med upprepad mätning.

- Mycket talar för att det är möjligt att tidigt identifiera patienter med tecken på diabetesneuropati genom att detektera nedsatt vibrotaktil känsel med hjälp av multifrekvens vibrametri, säger Lars Dahlin, professor i handkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Multifrekvens Vibrametri kan liknas vid ett hörseltest på huden och
innebär att patientens känsel mäts med ett antal frekvenser. Detta
till skillnad från metoden som idag används - mätning med hjälp av
tunna nylontrådar, vilket anses vara en metod med stora brister.

20-25 procent av alla diabetespatienter får någon gång under sin
livstid neuropati i fötterna och det är denna grupp som står för 80
procent av kostnaderna för fotsår. Kostnaderna för fotkomplikationer
är mycket stora. I exempelvis Tyskland uppgår dessa kostnader till 40
miljarder kronor och i USA 250 miljarder.

Ungefär 415 miljoner människor har idag diabetes och 2040 förväntas
antalet diabetespatienter uppgå till ungefär 640 miljoner människor
globalt.

Kontakt

Mätmetod: Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 - 560 14 12,
info@vibrosense.se, www.vibrosense.se

Medicinska frågor: Lars B. Dahlin, professor och överläkare,
Handkirurgi, Lunds Universitet och SUS, Malmö 040-331724 Lars Dahlin,
lars.dahlin@med.lu.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför
medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid
nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar,
företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget
grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/forsamrad-kansel-i-fotter-hos-bar...
http://mb.cision.com/Main/12123/2006619/514082.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.