Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-17

VibroSense: Kommuniké från årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Igår, den 16 oktober 2018, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30.
Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och

revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman
att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 47 000 kronor till
styrelseordförande samt med 23 500 kronor vardera till övriga
ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade dels att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik Brorsson,
Toni Speidel och Fredrik Westman omväljs som ordinarie
styrelseledamöter, dels att Axel Sjöblad nyväljs som ordinarie
styrelseledamot samt dels att Göran Lundborg omväljs som
styrelsesuppleant. Till styrelseordförande omvaldes Charlotte Ahlgren
Moritz. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Johan Kling
omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare.
Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har
sitt säte i Malmö, Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/kommunike-fran-arsstamma-i-vibros...
http://mb.cision.com/Main/12123/2646599/927923.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.