Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

VibroSense: Utbetalning av forskningsanslag, planerad nyrekrytering och nuläget i korthet

Arbetet i VibroSense Dynamics AB ("VibroSense") löper på enligt plan
vad gäller utveckling av bolagets fotinstrument, forskningsstudierna
samt pre-lanseringen av fotinstrumentet. Vinnova har godkänt bolagets
lägesrapport gällande pågående forskningsstudier och därför beslutat
att utbetala ytterligare cirka 760 000 SEK av det forskningsanslag
som VibroSense anslagits. Vidare har bolaget startat arbetet med en
planerad nyrekrytering av en Principal Scientist, vilket är ett
direkt resultat av det intresse för bolagets metod och instrument som
aviserats från forskare runt om i världen. Med anledning av
VibroSense utvecklingsplaner och planerade lansering av
fotinstrumentet är bolagets finansiella målsättning, med nuvarande
strategi, att uppnå positivt kassaflöde på kvartalsbasis i slutet
på 2019.

Marknad

Försäljningen av bolagets handinstrument har varit bättre än förväntat
med en fakturering på 550 000 SEK under räkenskapsårets 4 första
månader (juli-oktober). . Enligt bolagets bedömning finns det ett
stort intresse för handinstrumentet bland forskare inom en rad
forskningsområden och VibroSense har nyligen levererat det instrument
som beställdes av Avdelningen för klinisk neurofysiologi och
nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark. Instrumentet ska
användas i forskning kring diabetes, vita fingrar och CIPN
(Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy).

Vidare har bolaget bland annat deltagit på European Association for
the Studies of Diabetes, EASD, i München, French-Swedish Life Science
Day i Paris och världens största mässa inom medicinteknik, Medica i
Düsseldorf. Deltagandet vid dessa två senare eventen har finansierats
av Southern Sweden Go Global och har lett till bra kontakter. Nästa
event som VibroSense ska delta på är Arab Health i Dubai, den 30
januari till den 2 februari 2017. Vid samma tidpunkt kommer
VibroSense också att ställa ut på utbildnings-dagarna för Sveriges
Neurofysiologer i Sverige som hålls i Lund den 1-3 februari 2017.

Forskning

VibroSense har tidigare erhållit forskningsanslag av Vinnova. För att
erhålla forskningsanslaget lämnar VibroSense lägesrapporter för de
totalt fem "Work Packages" som bolaget fått godkänt forskningsanslag
för. Vinnova har nu godkänt lägesrapport 4 avseende VibroSenses
forskningsstudier och därmed godkänt en utbetalning om cirka 760 000
SEK av det totala anslaget, som uppgår till 3,7 MSEK. Totalt har
VibroSense därmed erhållit cirka 3,6 MSEK av det totala anslaget.
Forskningsstudierna som bland annat syftar till att samla in
mätningar från 800 friska personer, fortgår och beräknas vara
färdigställda under Q1 2017. Materialet ska därefter analyseras och
omvandlas till mätalgoritmer i VibroSense Meter-systemet.

Ytterligare en publikation förbereds från överläkare Eero Lindholms
studie i Malmö och Lund på patienter med diabetes typ 1. Denna
publikation ska skickas in för godkännande och publicering under Q1
2017.

I den så kallade barnstudien, där barn med typ 1 diabetes undersöks
med bolagets metod och instrument, ingår 80 barn. Resultaten är
intressanta och förbereds nu att publiceras med målsättning om
publikation senast under Q2 2017.

VibroSense befinner sig nu i ett skede där fler studier planeras,
såväl i Sverige som internationellt, vilket är ett led i att få
acceptans för vår teknologi, MultiFrekvens Vibrametri. Med anledning
av detta samt som ett resultat att pre-lanseringen av fotinstrumentet
avser bolaget att rekrytera en Principal Scientist, under Q1 2017,
som ska hjälpa intresserade forskare och forskningsgrupper att komma
igång med studier som görs med bolagets produkter samt hantera
kontakten med dessa. I arbetet ingår även att bidra med råd och
förslag på hur en studie kan utformas för att öka forskarnas
möjligheter att erhålla goda resultat som godkänns för publicering i
vetenskapliga tidskrifter. Fokus kommer att riktas mot diabetes, men
vi planerar även att starta studier inom fler forskningsområden,
bland annat för optimering av behandling av cancer för att reducera
CIPN (Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy), vilket är
nervskador orsakade av cellgifter.

Utveckling
Utvecklingen av bolagets fotinstrument fortgår enligt plan vilket
innebär att försäljningsstarten planeras ske Q4 2017. Bolagets
pre-lansering av fotinstrumentet, vilken förbereder den planerade
försäljningsstarten, fortsätter planenligt och styrelsen bedömer att
den hittills haft goda resultat. Målsättningen är dels att tala om
att VibroSense finns och dels att hitta intressanta forskningsgrupper
inom i huvudsak diabetes som är intresserade av det nya
fotinstrumentet. Den planerade lanseringen under Q4 2017 kommer att
föregås av ett antal steg varav två väsentliga händelser är
CE-märkning och produktionsstart, vilket planeras att ske i Q3 2017.
Inför CE-märkningen kommer VibroSense att anlita en så kallad
Notified Body som är ackrediterad för att godkänna medicintekniska
mätinstrument.

Utöver CE-märkning ska fotinstrumentet godkännas för en mer omfattande
säkerhets-märkning som till exempel UL-märkning. Därmed underlättas
processen väsentligt för att få regulatoriska godkännanden i länder
utanför EU. Det bör framhållas att VibroSense sedan tidigare har ett
CE-märkt handinstrument och att bolaget internt har personer som har
lång erfarenhet av denna typ av processer.

Bolaget kommer inom några få månader att utse en legotillverkare
vilken ska ha ISO-certifiering IEC-13485. VibroSense har även som
målsättning att under 2018 ansöka om ett IEC 13485-godkännande för
hela bolaget vilket framför allt ska ses som ett sätt att ge bolaget
en stark kvalitetsstämpel.

Med anledning av VibroSense utvecklingsplaner och planerade lansering
av fotinstrumentet är bolagets finansiella målsättning, med nuvarande
strategi, att uppnå positivt kassaflöde på kvartalsbasis i slutet på
2019.

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 - 650 14 12,
info@vibrosense.com

www.vibrosense.com
Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den24 november 2016.

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför
medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid
nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar,
företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget
grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö,
Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/utbetalning-av-forskningsanslag--...
http://mb.cision.com/Main/12123/2129693/594685.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.