Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

VICORE PHARMA: C211 MINSKAR LUNGSKADOR EFTER COVID I STUDIE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vicore Pharma, ett särläkemedelsföretag som utvecklar behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar resultat att behandling med bolagets AT2R agonist, C21, minskar långsiktiga lungskador hos sjukhusinlagda covid-19-patienter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya resultaten är baserade på undersökningar med högupplöst datortomografi (HRCT) i en uppföljningsstudie 3-6 månader efter avslutad behandling i Attract-2. Uppföljningsstudien inkluderade en undergrupp om totalt 33 patienter med covid-19 som deltog i Vicores fas 2-studie Attract.

"De patienter som behandlades med C21 (n=17) uppvisade en minskning av patologiska lungförändringar jämfört med placebo (n=16); i C21-gruppen var i genomsnitt 10,3 procent av lungan påverkad jämfört med 19,2 procent i placebogruppen", heter det.

Resultaten tyder på att C21 har potential att påskynda återhämtningen efter covid-19, skriver Elin Rosendahl, chef för klinisk utveckling på Vicore.

"De indikerar också att de långsiktiga skadorna som vissa patienter upplever efter svår covid-19 kan komma att förbättras efter behandling med C21", säger hon.

Resultaten från Attract-studien publicerades nyligen i Eclinicalmedicine, en expertgranskad vetenskaplig tidskrift publiserad av Lancet.

Fas 3-studien Attract-3 blev godkänd av FDA i juni 2021 och genomförs i USA, Tjeckien, Ukraina, Indien, Sydafrika och Filippinerna. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multinationell fas 3-studie på 600 sjukhusinlagda vuxna patienter med covid-19 som är i behov av syrgas men ej respirator. Det här är en annan patientkategori än de som erhåller antivirala läkemedel. Studiens huvudsyfte är att utvärdera effekten av C21 avseende återhämtning från covid-19. Attract-3 rekryterar nu patienter och top-line-resultat förväntas under det första halvåret 2022.
Författare Direkt-SE