Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-02

Vicore Pharma Holding AB: Fördelaktiga effekter på lipidmetabolism med C21 i Fas I tilläggsstudie

Vicore Pharma AB (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela positiva
resultat från den djupgående analysen av Fas I-tilläggsstudien med
sin läkemedelskandidat, C21.

Tilläggsstudien, som inleddes i januari 2017, utfördes på en grupp
överviktiga (BMI 30-35 och midje-till-höft mått (WHR) över 0,9) men
annars friska män. Totalt deltog 16 frivilliga män, varav 8 fick 100
mg C21 en gång per dag och 8 fick placebo över en period av 8 dagar.
Syftet med tilläggsstudien var att utvärdera säkerhet och
tolerabilitet för C21 i en grupp med potentiell risk för störd
ämnesomsättning samt att undersöka om markörer av metabolisk
dysfunktion kan påverkas av C21 under en kort behandlingsperiod.

Som tidigare meddelats bekräftade resultaten från studien att C21
tolererades väl och var säker även för denna grupp och att inga
allvarliga biverkningar noterats. Ytterligare djupgående analyser av
biomarkörer visar fördelaktiga metabola effekter med C21. Det är de
första farmakodynamiska effekterna som demonstrerats i människa med
C21 och för AT2-receptor stimulering.

C21 visade kliniskt relevanta skyddande effekter på blodlipider; en
sänkning av plasma LDL (låg densitet lipoprotein) och en ökning av
HDL (hög densitet lipoprotein) för C21-gruppen men inte för
placebogruppen. De observerade förändringarna i LDL och HDL var
statistiskt signifikanta (p <0,05) i den C21-behandlade gruppen för
totalt 29 individuella biomarkörer. Ett viktigt tillägg är att vissa
biomarkörer utvärderades med olika analysmetoder och vid skilda och
oberoende laboratorier. Mönstret av positivt förändrade biomarkörer
var konsekvent för de olika analysmetoderna.

Ett manuskript kring studien kommer att lämnas in för publicering i en
vetenskaplig tidskrift.

Vid sidan av säkerhets- och tolerabilitetsaspekterna var syftet med
studien att undersöka om farmakodynamiska effekter kunde påvisas samt
om tidigare prekliniska studier med C21, där fördelaktiga effekter i
fetma och komprometterad metabolism publicerats, även kan översättas
till människa. Det var följdaktligen mycket uppmuntrande att C21
visade signifikanta effekter även hos människa.

"Även om detta var en explorativ studie i en liten grupp ger de
samstämmiga resultaten stöd för att vi verkligen ser en
farmakodynamisk effekt av C21 med en positiv inverkan på
lipoproteinmönstret", säger professor Mika Scheinin, Vetenskapligt
ansvarig för studien, CRST och Åbo universitet, Finland.

"Effekterna på människa under en så kort studieperiod och med den
valda dosen är väldigt uppmuntrande för den fortsatta kliniska
utvecklingen med C21", säger professor Ulrike Muscha Steckelings, CSO
på Vicore Pharma.

"Resultaten från Fas I-tilläggsstudien är väldigt uppmuntrande för den
kommande Fas IIa-studien på IPF som för närvarande är i
slutplaneringsfasen", säger Per Jansson, VD på Vicore Pharma

Audiocast / Telefonkonferens den 2 oktober kl 14.00 CET

Alla intresserade parter uppmanas att delta i en
Audiocast/telefonkonferens idag den 2 oktober kl 14:00 för en
presentation av resultaten från Fas I-tilläggsstudien. Presentationen
kommer att hållas av Per Jansson, VD i Vicore Pharma och Ulrike
Muscha Steckelings, CSO i Vicore Pharma. Presentationen kommer hållas
på engelska.

Bilder som används i presentationen kommer att finnas på bolagets
hemsida under Events och Presentationer under konferensen och kommer
fortsatt vara tillgänglig efteråt på hemsidan.

För att delta i telefonkonferensen, ring:

UK: +44 203 008 9801

SE: +46 856 642 662

US: +1 855 753 2235

En länk till audiocasten kommer finnas på Vicore Pharmas hemsida under
Events och Presentationer eller här:
https://tv.streamfabriken.com/2017-10-02-vicore-pharma-pressconference

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per Jansson, VD
M: +46 709 17 47 46 eller e-post: per.jansson@vicorepharma.com
www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom
AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att
förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en
ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU
och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta
sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är
baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie
(VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med
Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information
se www.vicorepharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/fordelaktiga-effekt...
http://mb.cision.com/Main/15668/2358034/730181.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.