Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-22

Vicore Pharma Holding AB: Göran Wessman utträder ur Vicore Pharma Holdings styrelse - tar plats i bolagets valberedning

Mölndal, 22 oktober 2018 - Göran Wessman har på egen begäran av
personliga skäl begärt utträde ur styrelsen i Vicore Pharma Holding
AB (publ). I samband med detta tillträder han den nu bildade
valberedningen i Vicore Pharma Holding AB (publ) som representant för
Protem Wessman AB.

Göran Wessman, styrelseledamot i Vicore Pharma Holding AB (publ) sedan
2005, har delgivit styrelsen sitt beslut att avgå ur styrelsen av
hälsoskäl och i samband med detta meddelat att han önskar tillträda
som medlem i bolagets valberedning. Som företrädare för en av
bolagets tre största ägare - Protem Wessman AB - har Göran Wessman
rätt att utse en av valberedningens ledamöter.

"Det är med god tillförsikt som jag ser på Vicore Pharmas framtida
utveckling. Jag kommer att följa bolaget med stort engagemang bland
annat som medlem i bolagets valberedning," säger Göran Wessman i en
kommentar.

Styrelsen har efter Göran Wessmans utträde sju ledamöter. Då detta
antal är tillräckligt enligt bolagsordningens ramar för antalet
styrelseledamöter har styrelsen beslutat att inte tillsätta vakansen
under nuvarande mandatperiod, d.v.s. fram till årsstämman 2019.

"Göran Wessman har suttit i styrelsen i tretton år och är genom sitt
bolag, Protem Wessman AB, en av Vicores största aktieägare. Jag vill
tacka honom för hans stora engagemang och genuina intresse i Vicores
utveckling. Vi är glada att det får en fortsättning genom att Göran
nu kommer att ingå i bolagets valberedning," säger Leif Darner,
styrelseordförande i Vicore Pharma.

Vicore Pharma Holding har utsett en valberedning inför årsstämman 2019
i enlighet med beslutet på extrastämman den 13 augusti 2018. De tre
största aktieägarna per den 30 september 2018 har erbjudits att utse
en representant till valberedningen vardera.

Valberedningen utgörs sålunda av Staffan Lindstrand som representant
för HealthCap VII L.P., Göran Wessman som representant för Protem
Wessman AB och Evert Carlsson som representant för Swedbank Robur.
Därutöver ingår styrelsens ordförande Leif Darner som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman,
val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden
och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på
årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och
revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning
inför årsstämman 2019.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) kommer att äga rum den
15 maj 2019 i bolagets lokaler på Astra Zeneca i Mölndal. Aktieägare
som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till
valberedningen kan göra detta senast 15 mars 2019 via e-post till
info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB
(publ), c/o BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Darner, styrelseordförande, tel: +46 705 79 04 62,
leif.darner@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
oktober 2018 kl. 12:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling
av interstitiella lungsjukdomar. Bolagets två huvudsakliga program,
VP01 (C21) och VP02 (IMiD) verkar genom AT2-receptorn respektive är
en immunomodulerande läkemedelsklass som utvecklas för lokal
behandling. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att
förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en
ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU
och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta
sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. VP02 har i
tidigare försök visat på effekt i t.ex. idiopatisk lungfibros med
annan administrationsform vilken dock begränsat fortsatt utveckling.
VP02 utvecklas för lokal behandling och ämnar adressera dessa
tillkortakommanden. Bolaget är baserat i AstraZenecas Bioventurehub i
Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First
North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För
ytterligare information se www.vicorepharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/goran-wessman-uttra...
http://mb.cision.com/Main/15668/2650794/930586.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.